10 november 2023

Portus Juliana krijgt een modern schoolgebouw

Portus Juliana een christelijke VO school voor Mavo- en Havo onderwijs, verhuist in 2025 naar een nieuwe plek; een nieuw modern schoolgebouw. Dit gebouw aan de locatie Roerdomplaan zal na de renovatie ruimte bieden aan 600 leerlingen die een mooie ruimte krijgen voor leren, ontmoeten en vriendschappen.

In opdracht van Studio Nuy van Noort ontwerpt Galjema B.V. Technisch Adviesbureau voor de Portus scholengroep de technische installaties met de nadruk op Frisse scholen. Wij kijken uit naar weer een mooie samenwerking.

Lees verder: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7128725460766597121

Impressie afkomstig van: Studio Nuy van Noort

Sluiten