Conditie en werking van de installatie

Onderzoek van klachten in installatie

Regelmatig verricht Galjema onderzoek naar de toestand of werking van installaties. Dat kan betrekking hebben op de toestand waarin een verwarmingsinstallatie zich bevindt of het heeft bijvoorbeeld betrekking op de werking van een ventilatie installatie.
Ook onafhankelijk onderzoek naar de projectering van een brandmeldinstallatie behoort tot de mogelijkheden
In alle gevallen stellen wij een uitgebreide rapportage op van onze bevindingen en verzorgen wij advies met kostenraming over de te nemen maatregelen.

Problemen met klimaatinstallaties in scholen

Bij bestaande, oudere scholen maar helaas ook bij nieuwe scholen doen zich, ondanks de programma’s van gemeenten en stichtingen ten aanzien van het “Frisse scholen” concept, nog steeds problemen voor met de klimaatinstallaties.

De volgende vragen spelen daarbij een rol:
Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in de school
Is het in de lokalen te warm of juist te koud
Wat is er gedaan aan beperking van het energieverbruik in de school

Zoals reeds aangegeven in de brochure “Een Nieuwe Frisse School” van het Agentschap NL heeft de helft van de onderzochte scholen problemen met de installaties. De luchtkwaliteit is niet in orde, er is sprake van een te warm binnenklimaat of er zijn klachten over koude en tocht.

Men geeft aan dat het van groot belang is dat deskundige adviseurs op het gebied van bouwfysica, installatietechniek en bouwkunde worden ingeschakeld om te zorgen dat bij nieuwbouw of renovatie een goed integraal ontwerp van de nieuwe of aan te passen installaties en bouwkundige maatregelen wordt verzorgd. Daarnaast dient gedurende de bouw en bij oplevering te worden gecontroleerd of aan de uitgangspunten van het ontwerp is voldaan.

Bij de wat oudere, bestaande bouw maar ook bij nieuwbouw doen zich nog steeds veel problemen voor ten aanzien van gebrek aan verse en schone lucht, warmteophoping, tocht en koude. Dit kan opgelost worden, door met de verschillende disciplines integraal naar het probleem te kijken, zodat de oorzaken van de problemen worden opgelost.

Galjema is vaak betrokken geweest bij klimaatproblemen in scholen en wij hebben in een aantal gevallen moeten constateren dat er al een investering was gedaan en er geen mogelijkheid was om nogmaals een investering voor verbetering te doen. Dit heeft ons ertoe aangezet een plan van aanpak te ontwikkelen. Onderdeel daarvan is dat wij kosteloos een eerste bezoek aan uw school brengen.

Dit plan van aanpak willen wij graag met u bespreken dus neem contact met ons op als daar belangstelling voor is.

Diensten van Galjema met betrekking tot onderzoek van klachten in installaties

  • Klachtenonderzoek
  • Advies voor herstel of aanpassing van de situatie
Sluiten