Monumenten

Het restaureren van monumenten vergt een zeer nauwe samenwerking met de architect om de historische waarde van de gebouwen te behouden. Doelstelling van de verbouwingen is enerzijds om de gewenste functies (bijv. kantoor en restaurant) goed te huisvesten en anderzijds het in stand houden van de monumentale gebouwen. Hiervoor wordt het binnenklimaat aangepast aan de huidige normen waarbij het vaak een uitdaging is om de installaties op een nette wijze in het gebouw aan te brengen zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke vormgeving.

Galjema heeft ervaring met het ontwerp van elektrotechnische en werktuigkundige installaties in monumentale gebouwen.

Bekijk de projecten die we in deze markt hebben gerealiseerd.

Ga naar alle projecten

Fokko Mienstra

Adviseur

079-2065080

Sluiten