Laboratoria

De verschillende functies in een laboratoriumgebouw zoals kantoren, laboratoria (van verschillende klassen, werkplaatsen, cleanrooms, geconditioneerde opslag e.d.) worden bediend door separate klimaatinstallaties. Ten behoeve van de verschillende ruimten is de drukhuishouding tussen de verschillende ruimten van groot belang om te voorkomen dat stoffen ongewenst uittreden.
Voor de geclassificeerde vuilwaterafvoer van de laboratoria worden vacuüm afvoersystemen met centrale opvangtank aangebracht.

Galjema heeft veel installaties voor laboratoria met verschillende klassen ontworpen zoals:

laag
D-laboratorium (radioactieve stoffen)
Klasse-1-laboratorium (EU; micro-organismen)
ML-1-laboratorium (GGO’s)
Niveau-1-laboratorium (NVVK/IAVM; toxische stoffen)

midden
C-laboratorium; bewaakte zone (radioactieve stoffen)
Klasse-2-laobratorium (EU; micro-organismen)
ML-2-laboratorium (GGO’s)
Niveau-2-laboratorium (NVVK/IAVM; toxische stoffen)

hoog
B-laboratorium; gecontroleerde zone (radioactieve stoffen)
Klasse-3laboratorium (EU- micro-organismen)
ML-3-laboratorium (GGO’s)
niveau-3-laboratorium (NVVK/IAVM; toxische stoffen)

De ontwerp- en advieswerkzaamheden betreffen daarbij een variatie aan installaties, zoals:

  • Indeling van de servicestroken (water, gassen, elektra);
  • Voorzieningen voor het opstellen van klimaatkamers;
  • Voorzieningen in donkere kamers;
  • Positioneren van benodigde aansluitingen voor te gebruiken gassen;
  • Koeling en ventilatie;
  • Aansluitingen voor de opstellingen van de zuurkasten;
Sluiten