Duurzame en innovatieve installaties

Installatieontwerp en uitvoeringsbegeleiding

Onze corebusiness is het ontwerpen en begeleiden van de uitvoering van gebouwinstallaties voor nieuwbouw, renovatie en transformatie. Dit vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie en nazorg van een project.

Wij kunnen u van dienst zijn met alle elektrotechnische en werktuigkundige advieswerkzaamheden Daaronder verstaan wij ook het verrichten van haalbaarheidsstudies, energievraagstukken, duurzaamheidsvoorstellen en exploitatieberekeningen.

Galjema ontwerpt duurzame en innovatieve installaties voor gebouwen en geeft advies over bestaande installaties. Wij realiseren dit door integrale samenwerking met onze opdrachtgevers, ontwerpende- en uitvoerende partijen. Daarmee wordt de kwaliteit van het project bevorderd en bouwen wij aan een duurzame relatie met de klant.

Diensten van Galjema met betrekking tot installatieontwerp en uitvoeringsbegeleiding;

  • Haalbaarheidsstudies voor realisatie van installaties
  • Ontwerp van elektrotechnische en werktuigkundige installaties
  • Duurzaamheidsvoorstellen
  • Exploitatieberekeningen
  • Aanbesteding en/of advies bij de aanbesteding
  • Begeleiding van de uitvoering
  • Oplevering
  • Nazorg
Sluiten