Over Galjema

Galjema is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau en lid van de  NLingenieurs (de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus) en is ISO 9001:2015 gecertificeerd voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Het bureau wordt bestuurd door een eenhoofdige directie en heeft een vlakke organisatiestructuur

Galjema bestaat sinds 1945 en heeft haar ervaring opgebouwd in advieswerkzaamheden voor alle soorten technische installaties in de gebouwde omgeving voor nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Onze activiteiten omvatten algemeen de advisering, in de ruimste zin van het woord, van alle technische installaties, inclusief transportinstallaties, in gebouwen en op terreinen. Vanaf de eerste gesprekken ten aanzien van het programma van eisen tot en met het opleveren en de nazorg.

De werkzaamheden worden verricht vanuit een modern en efficiënt ingedeeld kantoorgebouw ten aanzien van projectadministratie, documentatie, archivering en geautomatiseerd tekenen.

Wij streven naar een optimale dienstverlening van hoge kwaliteit tegen redelijke kosten, waarbij het voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen een voorwaarde is.

Langdurige klantrelaties zijn voor ons van groot belang. Deze worden gebouwd en blijven behouden. Voor vele opdrachtgevers zijn wij al tientallen jaren een betrouwbare partner ten aanzien van onze dienstverlening op het gebied van installatie advies in de meest brede zin. De omvang van ons bureau is middelgroot met korte organisatielijnen, zodat efficiency en flexibiliteit gewaarborgd blijven.

Bij het ontwerpen van de installaties wordt algemeen rekening gehouden met de ARBO- en milieuproblematiek en wordt ervoor zorggedragen dat de exploitatiekosten zo laag mogelijk kunnen blijven.

Sterke punten:
√ Flexibiliteit
√ Nakomen van afspraken
√ Goede klantrelaties
√ Gecertificeerd door Lloyds (ISO 9001:2015)
√ Gemotiveerd personeel
√ Goede werksfeer
√ Gering verloop
√ Kennis van zaken
√ Gevarieerd opdrachten bestand

Werkwijze

Ontwerp en uitvoeringsbegeleiding voor nieuwbouw, renovatie, inrichting en transformatie bij verandering van functie

Uitgangspunten Wij bespreken de uitgangspunten voor het advieswerk met de opdrachtgever, op basis van het Programma van Eisen of we stellen uitgangspunten op zodat het resultaat van ons werk aan de verwachting kan voldoen. Reeds in de offertefase stellen we een team samen met de meest geschikte experts voor het betreffende project. Realisatie binnen de gestelde tijd Bij aanvang van een project dienen niet alleen de technische uitgangspunten definitief te zijn. Dit geldt tevens voor de planning. Wij zullen bij aanvang van het project, samen met de overige ontwerppartners een gedetailleerde ontwerpplanning opstellen, waarmee het behalen van de door de opdrachtgever gewenste mijlpalen kan worden bewaakt. Kostenbewaking Wij zijn ons, binnen het kader van onze ontwerpwerkzaamheden, zeer bewust van de kosten voor de opdrachtgever om het project te realiseren. Wij zien het dan ook als een van onze voornaamste taken om voortdurend te communiceren over haalbaarheid en gevolgen van bepaalde keuzen in het installatie ontwerp. Dit is ook de reden, dat wij binnen ieder project aandringen om direct na het vaststellen van het definitieve Programma van Eisen, een indicatieve kostenraming op te stellen. Kwaliteit Galjema draagt er zorg voor dat producten en diensten voldoen aan de uitgangspunten van de opdrachtgever en in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde voorschriften, richtlijnen, specificaties en geldende wet- en regelgeving. Binnen projecten geven wij hieraan vorm door het toepassen van verificatie van onze eigen werkzaamheden. Onder andere door toepassing van het vier ogen principe door inschakeling van een medewerker van Galjema buiten het project. Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging van de processen binnen de projecten vindt plaats op basis van het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2015) van Galjema.

Voordelen

De organisatiestructuur van ons bureau is vlak met korte communicatielijnen. Aan de eigen verantwoordelijkheden van de medewerkers wordt veel waarde gehecht waardoor flexibiliteit en efficiency zijn gewaarborgd.

De projectleiders en technici binnen de verschillende disciplines werken nauw met elkaar samen. Bij een gezamenlijk project is één van de projectleiders coördinerend en aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Hiermee wordt een optimale afstemming tussen de disciplines en de opdrachtgever bereikt. De procedures voor de verschillende vormen van onze dienstverlening zoals “Advies”, “Ontwerp” en “Uitvoeringsbegeleiding” zijn in ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem vastgelegd en waarborgen daarmee de processen voor een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening

Onze experts

Robert Buijtendijk

Directeur

079-2065080

Remko van den Berg

Adviseur

079-2065080

Fokko Mienstra

Adviseur

079-2065080

Marlies van Kempen

Officemanager - Tenders - Kwaliteitszorg

079-2065080

Oscar Gerritsen

Projectleider

079-2065080

Rob de Zwart

Projectleider/ Senior ontwerper W

079-2065080

Nancy Pijpers

Financiële administratie - HRM

079-2065080

Marcel Luijs

Projectleider/ Senior ontwerper W

079-2065080

René van der Drift

Projectleider

079-2065080

Sylvia Mens

Medewerker facilitair - PR

079-2065080

Matthijs de Rouw

Ontwerper E/ Assistent projectleider

079-2065080

Hassan El Massoudi

Ontwerper E/ Revit modelleur

079-2065080

Peter Kruidenier

Revisiebeheerder

079-2065080

José van der Dijs

BIM-modelleur / Tekenaar

079-2065080

Hendrik Wesseling

Ontwerper W/BIM-modelleur

079-2065080

Alle referenties

Sluiten