Bescherming van personen, goederen en informatie

Beveiliging

Bij de realisatie van projecten waarbij personen, goederen, processen of informatie moet worden beschermd tegen ongewenste invloeden, spelen de beveiligingsmaatregelen een centrale rol. Meestal is er dan sprake van bijzondere situaties waar maatwerk moet worden gerealiseerd met meerdere beveiligingszones, voorzien van toegangsbeheer voor personen en goederen, inclusief de bijbehorende systemen voor toegangscontrole, observatie, communicatie, datacommunicatie en detectie. Hierbij worden vaak bewakingsloges en een centrale meldkamer gerealiseerd, welke zijn voorzien van de nodige bedienings- en beheer apparatuur. Hiervoor is het van belang om een integrale visie neer te leggen voor het naadloos op elkaar laten aansluiten van de organisatie, bouwkunde en elektronische/elektrotechnische systemen.

Galjema draagt daarbij zorg voor een Programma van Eisen waarin alle maatregelen staan omschreven die op basis van de processen binnen de organisatie, in nauw overleg met de opdrachtgever en de gebruikers tot stand zijn gekomen. Daarin benoemen wij de ontwerpuitgangspunten voor de verschillende disciplines zoals weerstandsklasse, zonering, eisen van de voorzieningen bij de doorgangen en eisen aan bediening en beheer. Bouwkundige voorzieningen worden uitvoerig afgestemd met de architect en het ontwerp wordt in verschillende fasen verzorgd.

Door Galjema kan binnen een project bijvoorbeeld worden geadviseerd over de volgende systemen:

 • Personen- en voertuigtoegangen met tourlocks, circlelocks, speedgates, poorten, schuifdeuren, vergrendelbare deuren en sluiswerking van speedgates en deuren.
 • Goederencontrole door middel van X-Ray en metaaldetectie.
 • Toegangscontrole door middel van kaartlezers zoals op basis van het proximity-principe, voorzien van een chip voor facilitaire doeleinden, biometrie met handscanners, nachtwakervolgsysteem, toegangssysteem voor kantoren en vergaderruimten, bezoekers-registratie en koppeling van bezoekers aan de toegangsverlening van vergaderruimten.
 • Observatie met dome-camera’s en vaste camera’s, warmtebeeld-camera’s, videocontentanalyse (VCA), registratie van alle camerabeelden over een langere periode en presentatie van de beelden in de meldkamer met monitoren of op een video-wall.
 • Inbraak- en naderingsdetectie door middel van diverse soorten detectoren en middels CCTV op basis van VCA.
 • Communicatiesystemen zoals PZI, intercom, portofoon en een datanetwerk voor security.
 • Securitymanagementsysteem (SMS).

Bij de totstandkoming van een beveiligingsplan is een nauwe samenwerking met opdrachtgever, gebruikers, architect en overige adviseurs van groot belang omdat de beveiligingsmaatregelen van grote invloed zijn op de organisatie en eisen stellen aan de bouwkundige maatregelen en overige installaties. Dit kan onder andere gebeuren door het organiseren van meetings, workshops en bedrijfsbezoeken aan organisaties met vergelijkbare systemen. Het is van belang dat de uitvoeringsfase door Galjema wordt begeleid omdat de samenhang van de maatregelen moet worden bewaakt. Ook zijn de uitvoering van details van belang voor de werking van de systemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan componenten voor vergrendeling en ontgrendeling van deuren waarbij de keuze van het materiaal direct van invloed is op de goede werking van het geheel.

In de periode vóór oplevering worden testen uitgevoerd op basis van door Galjema geschreven protocollen. Restpuntenlijsten worden opgesteld en afhandeling van de restpunten in de nazorgfase worden vervolgens uitvoerig door Galjema bewaakt.

Diensten van Galjema met betrekking tot beveiliging

 • Opstellen Programma van Eisen
 • Opstellen beveiligingsplan
 • Ontwerp beveiligins maatregelen
 • Opstellen testprotocollen
Sluiten