Politie

De nieuwe organisatiestructuur van de politie begin 2013 en de aansluitende opschaling naar één landelijk korps
“de Nationale Politie” betekende dat er een forse transformatie van de vastgoedportefeuille nodig was. Hieruit ontstond voor huisvesting de ambitie tot het realiseren van een compacte vastgoedportefeuille, die voorziet in de huisvesting van de landelijke en regionale eenheden en de concentratie van regionale en landelijke diensten in grotere kantoorgebouwen. Dit betekende ook benutting van efficiëntie- en schaalvoordelen (opschaling) en uniformering in de huidige politiegebouwen, zodat er vloeroppervlak kon worden afgestoten. Om dit te bereiken is, en wordt nog steeds, geïnvesteerd in nieuwbouw, in het flexibiliseren van de bestaande politiepanden en in overige aanpassingen ten behoeve van de verhuisbewegingen.

Galjema houdt zich al jaren bezig met advieswerkzaamheden voor het Politie Diensten Centrum. Hierbij zijn projecten gerealiseerd op verschillende locaties door het land, zowel nieuwbouw als renovatie. Hierbij is door geadviseerd voor de werktuigkundige, elektrotechnische en beveiligingsinstallaties.

Bekijk de projecten die we in deze markt hebben gerealiseerd.

Ga naar alle projecten

Fokko Mienstra

Adviseur

079-2065080

Sluiten