Onderwijs

De advieswerkzaamheden van Galjema in de sector onderwijs betreffen zowel universiteiten als scholen voor basis of middelbaar onderwijs.

Universiteiten

Voor diverse universiteiten hebben wij de installaties ontworpen. Het betreft daarbij de installaties voor een diversiteit aan functies zoals ruimten voor onderwijs en medewerkers maar ook vele laboratoria van verschillende klassen, restaurants, serverruimten, MER- en SER ruimten, facilitaire ruimten en sportfaciliteiten.

Vaak vindt de realisatie plaats in een gebouw wat deels in gebruik blijft zodat daar bij de voorbereiding rekening mee moet worden gehouden in de vorm van overleg met de gebruikers van het gebouw en voorwaarden voor de bouw in de bestekken in te bouwen. Tijdens de uitvoering is het van belang om goed te blijven communiceren met de gebruikers en ook te zorgen dat de aanduidingen in het gebouw inzicht geven in welke werkzaamheden waar en tot wanneer plaatsvinden.

Bij een universiteit spelen diverse centrale voorzieningen zoals hoogspanning, noodstroom, warmtekrachtinstallaties, brandmeld- en ontruimingsalarm installaties e.d. een grote rol. Galjema heeft daar de specialisten voor in huis en weet ook de afstemming met de nutsbedrijven tot een goed einde te brengen.

Basis- of middelbare scholen

Het budget voor het toepassen van installaties in een basis- of middelbare school is meestal beperkt terwijl de ambitie bestaat om aan de uitgangspunten van “Een frisse school” te voldoen. Ook wensen ten aanzien van duurzaamheid spelen vaak een belangrijke rol. Voor Galjema houdt dat in dat wij inventieve maatregelen moeten toepassen. Daarbij is het van belang dat de investerings- en exploitatiekosten steeds moeten worden bepaald om te kunnen beoordelen of een bepaalde oplossing haalbaar is.

Wij zullen daarnaast veel aandacht besteden aan de gewenste voorzieningen in de verschillende ruimten voor het gebruik van leerlingen en leerkrachten. Het betreft daarbij bijvoorbeeld leerpleinen met voldoende stroompunten, nisjes, hoekjes, groepsruimten, verwerkingsruimten, multifunctionele ruimte voor kleine voorstellingen en slotmusical. Wij zullen daarbij pas tevreden zijn als u en de eindgebruikers dat ook zijn.

Samen met de opdrachtgever, vertegenwoordigers van de school en de architect houden wij ontwerpsessies waarbij wij onze ideeën kunnen toetsen en waarbij de inbreng van opdrachtgever en school is geborgd.

In verband met de motivatie van de toekomstige leerlingen en leerkrachten bieden wij aan om op een aantal nader te bepalen momenten tijdens het project, samen met de overige leden van het ontwerpteam, een presentatie te geven aan door u te bepalen groepen leerlingen en leerkrachten. Wij kunnen dan laten zien welke duurzame voorzieningen getroffen gaan worden en wat er eigenlijk voor nodig is om het ontwerp voor een project tot stand te brengen.

Bekijk de projecten die we in deze markt hebben gerealiseerd.

Ga naar alle projecten

Rob de Zwart

Projectleider/ Senior ontwerper W

079-2065080

Sluiten