Privacyverklaring

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau Galjema B.V. Technisch Adviesbureau, gevestigd aan Buitenom 247, 2711 KB Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.galjema.nl/, Buitenom 247, 2711 KB Zoetermeer, 015- 888 98 00

Contact

Robert Buijtendijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Galjema B.V. Technisch Adviesbureau. Hij/zij is te bereiken via R.Buijtendijk@galjema.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als u een reactie achterlaat op onze website, verzamelen wij de gegevens getoond in het reactieformulier.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via galjema@galjema.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit technische adviesdiensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 1 jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Galjema B.V. Technisch Adviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar galjema@galjema.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsinformatie beveiligen

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Galjema B.V. Technisch Adviesbureau maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via galjema@galjema.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Galjema B.V. Technisch Adviesbureau) tussen zit.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Galjema B.V. Technisch Adviesbureau worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Galjema B.V. Technisch Adviesbureau gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Social media

U kunt via de website van Galjema B.V. Technisch Adviesbureau doorklikken naar het mediakanaal linkedIn. Deze knop is opgenomen op de website om de linkedIn pagina van Galjema B.V. Technisch Adviesbureau te promoten. Dit bedrijft verzamelt ook cookies en verwerkt ook persoonsgegevens van u. Via de eigen privacyverklaring kunt u zien hoe dit bedrijf dit doet:
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Analytics

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Galjema B.V. Technisch Adviesbureau bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U kunt het privacybeleid van Google lezen voor meer informatie. Hier treft u ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Galjema B.V. Technisch Adviesbureau te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Galjema B.V. Technisch Adviesbureau heeft hier geen invloed op. Galjema B.V. Technisch Adviesbureau heeft Google geen toestemming gegeven om via Galjema B.V. Technisch Adviesbureau verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Sluiten