2 februari 2018

Galjema in de Lecourant

Oscar Gerritsen

Lecourant is een periodieke uitgave over projecten, producten en systemen van Legrand Nederland B.V. In nummer 39 December 2017 staat het Stadhuis Amsterdam als focusproject. Galjema heeft in opdracht van het Projectmanagementbureau het ontwerp inclusief de uitvoering verzorgd van het Stadhuis Amsterdam. In het artikel wordt beschreven hoe Galjema in samenwerking met De Twee Snoeken tot de oplossing met het Soluflex systeem is gekomen. Legrand biedt met Soluflex de flexibiliteit voor toekomstbestendigheid van de werkplekken in het Stadhuis.

Kijk voor het artikel op https://www.legrand.nl/sites/default/files/2017-12/Lecourant_dec_2017.pdf

Sluiten