6 maart 2023

Bredeschool Beesd: twee scholen onder één dak.

De gemeente West Betuwe heeft Galjema de installatie-adviesopdracht gegund voor het project Bredeschool Beesd. Deze bestaat uit een nieuwbouw (ca. 1.900 m2 bvo) op de huidige locatie van de Lingelaar, waar de twee basisscholen St. Antonius en De Lingelaar zich zullen vestigen en samen met de Kinderopvang Kaka (ca. 1.700 m2) een plek krijgen, evenals de bibliotheek (ca. 200 m2 bvo). Het naastgelegen multifunctioneel centrum het Klokhuis krijgt een fysieke verbinding met de Bredeschool.

De opdrachtgever streeft naar een Energie Neutraal Gebouw (ENG), dat moet voldoen aan de minimaal 3 gestelde BENG-indicatoren. De school moet voldoen aan de eis Frisse scholen, klasse B voor ventilatie en temperatuur.

Galjema is verantwoordelijk voor het installatietechnisch ontwerp en het behalen van de duurzaamheidseisen/ambities van de opdrachtgever in dit mooie project.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7038424017355075586

Impressie afkomstig van: RoosRos Architecten

Sluiten