9 februari 2018

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau erkend leerbedrijf

Ignacio Castaño Rosario

Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol waardoor erkende leerbedrijven nodig zijn. Om dit te realiseren is het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven ondergebracht bij één organisatie: de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Per 26-01-2018 is Galjema door het SBB erkend als leerbedrijf waarmee wij het belang van opleiden in de praktijk onderschrijven. Wij zijn hier dan ook trots op.

Als erkend leerbedrijf bieden wij studenten een goede en veilige stageplek die aansluit bij hun opleiding. Wij stellen een stagebegeleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de stagiair zijn taken te laten uitvoeren en werken samen met de school en SBB. Galjema is straks te vinden op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een stageplek kunnen zoeken.

Sluiten