Naar overzicht

Gemiva Zorggebouw/woningen te Schoonhoven

G1-Gemiva1
Markt
Zorginstellingen, Wonen
Opdrachtgever
Gemiva-SVG groep
Architect
Kokon architectuur en stedenbouw
Opdracht
Voorontwerp, definitief ontwerp, werkomschrijvingen en aanbesteding.
Bouwomvang
Nieuwbouw zorggebouw voor 32 bewoners en activiteitencentrum. Nieuwbouw 22 vrije sector woningen.
Datum adviesopdracht
December 2016
Oplevering van het werk
April 2019

Omschrijving van het project

Het voormalige fabrieksterrein aan de Langerakkerweg 29 te Schoonhoven wordt door Gemiva-SVG, in samenspraak met de eigenaar van het terrein, ontwikkeld ten behoeve van de realisatie van een zorggebouw en 22 woningen voor de vrije sector.

Het zorggebouw bestaat uit 32 studio’s, een activiteitencentrum en de bijbehorende algemene ruimten.
Het gebouw zal gehuurd worden door Gemiva-SVG ten behoeve van de huisvesting van mensen met een meervoudige complexe handicap (MCG), jongeren met een verstandelijke beperking van een laag niveau en moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG), alsmede mensen met een verstandelijke beperking en vaak dementie.

De woningen zullen op een nader te bepalen moment worden verkocht. Het uitgangspunt is de gehele ontwikkeling van het zorggebouw en de woningen in één keer te realiseren.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau zal op basis van het PvE zorgdragen voor het ontwerp van alle genoemde installaties. Veel aandacht zal besteed worden aan de informatie- en communicatie-installaties zoals een oproepsysteem, personen zoekinstallatie en domotica.

Uitgangspunt is verder een doordachte integraaloplossing voor klimaatbeheersing, verlichting, sanitaire techniek, brandbeveiliging, toegangscontrole en de regeltechniek voor de technische installaties in combinatie met de mogelijkheden van beheer op afstand.

Met betrekking tot de toepassing van een WKO-installatie wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Duurzaamheidaspecten die verwerkt zullen worden in het gebouw zijn:
– PV-panelen.
– Laag temperatuurverwarming.
– Energiezuinige verlichting, waar mogelijk met aanwezigheidsdetectie.
– Warmteterugwinning ten behoeve van de klimaatinstallaties.
– Onderhoudsarme uitvoering van de installaties.

Het ambitieniveau is te streven naar het behalen van “Nul op de meter” (bijna-energieneutrale gebouwen) of een GPR-certificaat met een gemiddelde score van minimaal 7.

Roy Piarelal

Projectleider/ Senior ontwerper W

06-29583210

Sluiten