Naar overzicht

Woonwijk Boerhaave (Anatomiegebouw) te Leiden

zolder_RA
entreehal_RdW
interieur_RA
binnenhof_RdW
exterieur_RA
voorgevel_RdW
Vorige Volgende
Markt
Wonen
Opdrachtgever
Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave
Architect
VVKH Architecten en Dick van Gameren
Opdracht
VO, DO en bestek, gunningsadvies en uitvoeringsbegeleiding.
Bouwomvang
Renovatie Anatomiegebouw wonen: 3039 m2 Nieuwbouw wonen: 2888 m2 Gezamenlijke ruimtes (beide bouwwerken): 890 m2
Datum adviesopdracht
Juni 2012
Oplevering van het werk
juni 2015

Omschrijving van het project

In het oude anatomiegebouw van de Universiteit Leiden heeft Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave 168 woningen gerealiseerd, waarvan 92 in de oudbouw en 76 in de nieuwbouw. De nieuwbouw is een toren van 12 etages die tegen het anatomiegebouw aan is gebouwd. Het monumentale karakter van het voormalige anatomie gebouw is hierbij behouden gebleven. De appartementen bieden woonruimte aan onderzoekers en studenten en zijn voorzien van de nodige algemene faciliteiten zoals ruimte voor wassen en drogen, gemeenschappelijke ruimte e.d. Het oude gedeelte is gerestaureerd en van binnen modern verbouwd, in dezelfde stijl als de nieuwbouwtoren.
Het complex maakt deel uit van het Bio Science Park van de Universiteit Leiden.

 

Werkzaamheden Galjema B.V.

Galjema heeft voor beide bouwwerken de complete werktuigkundige-, elektrotechnische- beveiligings- en transportinstallaties ontworpen.

Vanuit de, door de beide betrokken architecten, opgestelde programma’s van Eisen en het bij de aanvraag gepresenteerde masterplan is eerst een voorlopig ontwerp gerealiseerd. Uitgangspunten waren efficiënte en duurzame installaties. Met name inpassing van de installaties in het monumentale voormalige “Anatomiegebouw” is met de hiervoor benodigde extra aandacht en overleg met de architect gedaan. Door een goede samenwerking binnen het voor het project samengestelde ontwerpteam zijn deze installaties verder uitgewerkt en omschreven in het definitief ontwerp, voorzien van de nodige ontwerptekeningen. Bij het voorontwerp en het definitief ontwerp zijn de kostenramingen opgesteld c.q. bijgewerkt. Vanuit het definitief ontwerp zijn het bestek en de bestekstekeningen gemaakt.

De benodigde warmte wordt geleverd door aansluiting op de stadsverwarming. Na de aansluiting op de stadsverwarming zijn eigen installaties aangebracht naar de woningen. Per woning is in de meterkast van de woning een warmte-unit aangebracht voor verwarming en warmwater.
De ventilatie in de woningen wordt voorzien door een climarad ventilatie-unit met warmteterugwinning en radiator in de woonkamer en een afzuig ventilatie in de badkamer. Bij aanwezigheid van een slaapkamer wordt de lucht door een rooster boven het raam toegevoerd.
De keuze van de climarad is vooral gedaan voor de woningen in het Anatomiegebouw, zodat er daarbij alleen ventilatiekanalen benodigd zijn voor de afzuig. De toevoer en afzuig van de climarad vindt plaatst bij de gevel. De afmeting van het rooster zijn zeer beperkt en gelijk aan het formaat van een “baksteen”.

Bij de aanbesteding is door Galjema geadviseerd omtrent de door de installateurs ingeleverde begrotingen.
Tijdens de uitvoering heeft Galjema de directie ondersteund in de bouwvergadering en toezicht gehouden op de werkzaamheden. Voor de oplevering zijn installaties opgenomen en zijn rapportages opgesteld.

 

Ignacio Castaño Rosario

Directeur

06-51298869

Sluiten