Naar overzicht

Winclove Probiotics te Amsterdam

CIE_Winclove
CIE_Winclove
Vorige Volgende
Markt
Laboratoria
Opdrachtgever
Winclove Priobiotics
Architekt
de Architekten Cie - Hans Hammink
Opdracht
Definitief Ontwerp - Bestek - Aanbesteding en gunning - Begeleiding uitvoering
Bouwomvang
Nieuwbouw ca. 6270 m²
Bestaande uit : Labs (inclusief cleanrooms) - kantoren - productieafdeling
Installaties
Werktuigkundig - Elektronisch - Beveiliging - Transport
Datum Adviesopdracht
Januari 2020
Oplevering van het werk
3e kwartaal 2022
Impressies afkomstig van
Absent Matter

Omschrijving van het project

Het project betreft de nieuwbouw van een gebouw met kantoren, labs en een productieruimte  voor Winclove Probiotics in Amsterdam-Noord. Het Amsterdamse familiebedrijf, opgericht in 1991, is gespecialiseerd in het onderzoeken, ontwikkelen en produceren van probiotische voedingssupplementen. Probiotica zijn zogenaamde goede bacteriën: levende voedingsingrediënten die een positief effect hebben op de gezondheid.

Werkzaamheden Galjema B.V.

In opdracht van Architekten CIE worden door Galjema de gebouwgebonden werktuigkundige, elektrotechnische, beveiligings- en transportinstallaties ontworpen. De uitdaging die Galjema hiervoor is aangegaan, is om samen met de overige ontwerpende partijen (architect, constructeur, bouwfysisch adviseur, adviseur laboratoriuminrichting en adviseur cleanrooms) een integraal ontwerp te realiseren.

Ten behoeve van het ontwerp van het gebouw en de hierin aan te brengen installaties heeft de opdrachtgever de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • Het gebouw, inclusief de installatietechnische voorzieningen, dient duurzaam te zijn, waarbij voorlopig de BENG-criteria het uitgangspunt zijn.
 • Het gebouw moet een gezonde werkomgeving voor de medewerkers bieden.
 • Het gebouw moet voor de medewerkers een inspirerende werkomgeving bieden, die inspireert tot creativiteit.
 • Het gebouw, inclusief de installatietechnische voorzieningen, moet flexibel zijn.
 • Het toepassen van circulaire materialen.

Ten aanzien van het duurzame installatieconcept gelden de volgende uitgangspunten:

 • Ten behoeve van de buitenschil wordt gebruik gemaakt van een hoogwaardig isolatiemateriaal (Rc-gevel = 4,5 m2K/W, Rc-dak = 6,0 m2K/W en U-glas (inclusief kozijn) = 1,65 W/m2K) met een hoge luchtdichtheid (Qv10 = 0,42 dm3/s per m2).
 • Voor de opwekking van warmte wordt aangesloten op het duurzame warmtenet van Vattenval. Hierdoor is er sprake van een gasloos verwarmingsconcept.
 • Voor de luchtbehandelingskasten wordt gebruik gemaakt van roterende wisselaars, met hoogrendement elementen, voor zowel de uitwisseling van warmte als vocht.
 • Voor de luchtbehandelingskasten word daarnaast gebruik gemaakt van hoogrendement IE5 ventilatoren, voorzien van frequentieregeling.
 • Voor de regeling van de ventilatie in de ruimten wordt gebruik gemaakt van VAV-kleppen, die worden aangestuurd op basis van luchtkwaliteit (CO2).
 • Ten behoeve van flexibel gebruik van de ruimten wordt voor de kantoren gebruik gemaakt van een klimaatconcept o.b.v. standaard hybridepanelen, die later ook eenvoudig elders hergebruikt kunnen worden. Voor de laboratoria is hiertoe gekozen voor standaard ventilator-convectoren.
 • Voor het opwarmen van warmtapwater wordt gebruik gemaakt van elektrische doorstroomapparaten.
 • Voor de opwekking van elektra wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van PV-panelen; dit binnen de mogelijkheden van het dakoppervlak.
 • De PV-installatie wordt onder andere gebruikt voor een oplaadvoorziening voor vier elektrische voertuigen.
 • Voor alle verlichting wordt gebruik gemaakt van armaturen met hoogrendement LED-lichtbronnen.
 • Voor het installatieconcept op ruimteniveau is gekozen voor dusdanig flexibele oplossingen, dat bij toekomstige wijzigingen van indeling en/of bezetting alleen softwarematige instellingen hoeven te worden aangepast. Er behoeven geen aanpassingen te worden doorgevoerd aan de hoofdinfrastructuur van de diverse installaties. Voor de klimaatinstallatie in de kantoren is hiertoe gebruik gemaakt van een klimaatconcept o.b.v. standaard hybridepanelen, die later ook eenvoudig elders hergebruikt kunnen worden. Voor de laboratoria is hiertoe gekozen voor standaard ventilator-convectoren. Voor de 230V en data-voorzieningen in de ruimten wordt in de vloer een brede te openen strook met infra en aansluitvoorziening aangebracht.
 • De buitengevel van het gebouw wordt uitgevoerd als “groene gevel”. Een en ander compleet met een specifieke beregenings- en verlichtingsinstallatie.
 • De regeling van het klimaat en de verlichting in de ruimten vindt plaats op basis van het “smart Buildings” concept. Een en ander mede op basis van intelligente sensoren, waarmee temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, VOC, aanwezigheid, geluid en lichtintensiteit kan worden gemeten.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten