Naar overzicht

Vrije Universiteit Amsterdam, Projectmanagement

Hoofdgebouw
IMG_9370
IMG_9316
IMG_9328 - Gal - web 6
Vu Hoofdgebouw
Vu Hoofdgebouw
IMG_4303
Vu Hoofdgebouw
Vorige Volgende
Markt
Onderwijs
Opdrachtgever
Vrije Universiteit Amsterdam
Architect
N.v.t
Opdracht
Management voor het groot onderhoud (continuering) van het hoofdgebouw.
Bouwomvang
Continuering 90.000 m2
Datum adviesopdracht
Oktober 2011
Oplevering van het werk
Februari 2015

Omschrijving van het project

Naar aanleiding van een opdracht van de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam, is het meer dan 40 jaar oude Hoofdgebouw (90.000 m2) zodanig aangepakt dat deze weer voor een periode van minimaal 15 jaar kan dienen voor onderwijs aan studenten en kan voorzien in flexibele werkplekken voor medewerkers van de VU.
Basis voor deze “continuering” van het gebouw was een MJOP, opgesteld in opdracht van de afdeling onderhoud van de VU.

Galjema heeft vervolgens van de VU de opdracht gekregen om het volledige management voor de realisatie van de maatregelen te verzorgen inclusief het leveren, aansturen en begeleiden van de engineers op bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigkundig en transport gebied.

  • Schilderwerk buitengevel inclusief het vervangen van hang- en sluitwerk;
  • Het in orde maken van de brandwerende scheidingen in het gebouw waarbij de deuren en puien in gangen en trappenhuizen zijn vervangen, beglazing is vervangen ter plaatse van brandoverslag problematiek, doorvoeringen in brandscheidingen zijn afgedicht en alle brandkleppen in de kanalen zijn vervangen;
  • Het vervangen van de liften;
  • Het vervangen van alle regelkasten voor de werktuigkundige installaties;
  • Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
  • Plafonds in alle verkeerswegen inclusief verlichting, noodverlichting en vluchtweg aanduiding;
  • Het vervangen van de verdeelinrichtingen;
  • Verwijderen dan wel sealen van asbest op diverse locaties.

Overige onderdelen uit het MJOP zoals het aanpassen van de installaties in het kader van renovatie van de verdiepingen werden tegelijkertijd, in andere deelprojecten, door Galjema ontworpen en begeleid.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Alvorens te starten met het ontwerp van de aanpassingen heeft Galjema de verschillende punten van het MJOP beoordeeld en op basis daarvan voorstellen gedaan en een plan opgesteld waarbij alle onderdelen van het gebouw en installaties meer in detail aan de orde kwamen. Voorbeelden van resultaten van die beoordeling zijn het vervangen van slechte beglazing met kozijnen, verouderde elektra verdelers en het aanbrengen van brandgordijnen op diverse locaties.

Nadat ook de kosten van de verschillende in het MJOP genoemde onderdelen waren beoordeeld, aangepast en goedgekeurd, werd begonnen met het opzetten van een organisatie om dit werk met een investeringsbedrag van ongeveer € 15.000.000,– in goede banen te leiden. Engineers werden voor de verschillende disciplines ingeschakeld, een communicatieadviseur werd ingezet voor de informatie aan studenten en medewerkers van de VU, afspraken met de verschillende diensten van de VU werden gemaakt zoals met beheer, planning, schoonmaak, onderhoud, veiligheid, afdeling milieu, en ook extern met gemeente en brandweer.

Gedurende het project werd op verschillende locaties asbest waargenomen. Het verwijderen daarvan werd vervolgens in een aantal deelprojecten aangepakt.

Voor controle van het ontwerp en uitvoering van de maatregelen op het gebied van brandveiligheid werd een extern bureau ingeschakeld.

Oscar Gerritsen

Projectleider

06-29585751

Sluiten