Naar overzicht

Vrije Universiteit Amsterdam, Hoofdgebouw

IMG_9370
Hoofdgebouw
Vu Hoofdgebouw
IMG_9316
IMG_9328 - Gal - web 6
Vu Hoofdgebouw
Vu Hoofdgebouw
IMG_4303
Vorige Volgende
Markt
Onderwijs
Opdrachtgever
Vrije Universiteit Amsterdam
Architect
op ten noort blijdenstein
Opdracht
Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Bestek en Uitvoeringsbegeleiding
Bouwomvang
Renovatie en Herindeling verdiepingen 1 t/m 14, FSW, 1D en 2D, 0E en publieksruimten
Datum adviesopdracht
Maart 2012
Oplevering van het werk
Maart 2016

Omschrijving van het project

Het hoofdgebouw van de VU Amsterdam, met een BVO van ongeveer 90.000 m², is eind jaren zestig gerealiseerd. Om te voldoen aan de laatste inzichten op het gebied van het geven van onderwijs, omgang met studenten en verzorgen van zit/werkplekken voor medewerkers, moet het gebouw bouwkundig en technisch worden aangepast. Het aantal studenten en daardoor ook het aantal medewerkers is de laatste jaren explosief gegroeid. De sleutel om deze toename in goede banen te leiden is smart@work, het concept van de VU Amsterdam waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van flex zit/werkplekken. Het ontwerp van de elektrotechnische en werktuigkundige installaties is geheel aangepast aan dit concept.

Voor de renovatie van de verschillende verdiepingen en afdelingen zijn meerdere bouwstromen toegepast. Op elke verdieping is een deel van de onderwijszalen gehuisvest met daarnaast een gedeelte kantoren voor de medewerkers van de VU. Een aantal onderwijszalen wordt samengevoegd en een aantal ruimten wordt weer als onderwijsruimten ingericht.

De renovatie heeft plaats gevonden terwijl het gebouw in gebruik bleef. Daar is bij de voorbereiding goed over nagedacht en bij de uitvoering rekening mee gehouden. Schuifoperaties zijn ingepland om delen van verdiepingen beschikbaar te maken voor de uitvoeringsfase. Tijdens de uitvoering is veel aandacht besteed aan de communicatie naar medewerkers en studenten middels intranet, aanduidingen op borden ter plaatse en besprekingen met de hoofden van de verschillende afdelingen en faculteiten.

Werkzaamheden Galjema B.V.

De advieswerkzaamheden ten behoeve van de werktuigkundige en elektrotechnische installaties zijn gefaseerd aan Galjema opgedragen en bestaan uit:
– Het opnemen van de bestaande installatie op basis van de revisietekeningen om ongewenste afwijkingen op tijd te ontdekken.

– Het op basis van de bestaande situatie (revisietekeningen) en het VO van de architect, maken van een concept DO met een afsprakentekening welke eerst met de architect en later met de gebruikers is doorgenomen. Na commentaar van de VU-organisatie (o.a. Dienst Arbo en Milieu) is het concept DO verwerkt tot definitief DO met bijbehorende raming en is een presentatie gegeven van het eindproduct.

– Na besluitvorming is het DO verder uitgewerkt naar een bestek met tekeningen. Het bestek is volgens de richtlijnen van de VU uitgewerkt.

– Tijdelijke installaties zijn tijdens het ontwerp meegenomen voor de instandhouding van de rest van het gebouw.

– Na besluitvorming is de aanbesteding met bijbehorende werkzaamheden verzorgd.

– Het directievoeren/begeleiden van de uitvoering is door Galjema verzorgd alsmede het toezicht houden op de W- en E-installatie werkzaamheden door regelmatig controle op het werk. Directie- en werkvergaderingen zijn bijgewoond, afstemming de installateurs heeft plaatsgevonden en advies en rapportage aan de opdrachtgever is regelmatig verzorgd. Overleg met de gebruikers heeft steeds plaatsgevonden als aanspreekpunt bij overlast ten aanzien van de werkzaamheden aan de installaties.

– Oplevering, controle revisie en nazorg is conform de VU-standaards verzorgd.

– Het ontwerp en de uitvoering zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever verlopen en de samenwerking met de architect heeft plaatsgevonden met respect voor elkaars ontwerpopgaven.

Oscar Gerritsen

Projectleider

06-29585751

Sluiten