Naar overzicht

Voorzieningencluster Beeklaan te Den Haag

Interior render 3
Final int 2.2
Interior render 1
Interior render 4_2
Vorige Volgende
Markt
Onderwijs, Zorginstellingen
Opdrachtgever
Lucas Onderwijs
Architect
DP6 Architectuurstudio
Opdracht
Voorontwerp t/m nazorg
Bouwomvang
Totale omvang ca. 4.450m2, waarvan: 2.050 m2 renovatie en 2.400 m2 nieuwbouw
Datum adviesopdracht
December 2017
Fase
Ontwerpfase
Renders van Architect
DP6 Architectuurstudio

Omschrijving van het project

In het bestaande schoolgebouw aan de Beeklaan 184 te Den Haag wordt de nieuwe huisvesting voor Kindcentrum Toermalijn, kinderopvang 2Samen en een Centrum voor Jeugd en Gezin ondergebracht. In het gebouw worden daarnaast ook een gymzaal en een aantal multifunctionele ruimten ondergebracht.

Het bestaande schoolgebouw wordt hiertoe deels gesloopt waarna het resterende deel wordt gerenoveerd. Naast het bestaande deel wordt vervolgens een deel nieuwbouw gerealiseerd.

Bij de renovatie worden de installaties geheel vervangen. De nieuwe installatie zijn volledig ingericht op het gebruik van het gebouw. Het nieuwe gebouw (bestaand en nieuw), inclusief installaties wordt ontworpen op basis van de eisen voor een bijna energie neutraal gebouw (BENG).

Om te voldoen aan de BENG-criteria wordt de bouwfysische schil van zowel het bestaande als het nieuwe deel voorzien van een zeer hoogwaardige isolatiemateriaal en HR++-glas in het bestaande deel en triple-glas voor het nieuwbouwdeel.

Voor de opwekking van warmte en koude wordt het gebouw voorzien van een omkeerbare lucht/water warmtepomp. De verwarming en koeling van de ruimten vindt als basis plaats op basis van lucht, met een vloerafgiftesysteem voor de specifieke speellokalen. De hoeveelheid ventilatielucht naar de ruimten wordt geregeld op basis van aanwezigheid. Voor de ventilatiecapaciteit ten behoeve van het onderwijsdeel is uitgegaan van de eisen volgens Frisse scholen klasse B.

Voor alle verlichting wordt gebruik gemaakt van armaturen met LED-lichtbronnen. Voor de opwekking van elektrische energie opwekking in de vorm van 500 m2 aan zonnepanelen op het dak.

De installaties in het gebouw zijn volledige gescheiden uitgevoerd per hoofdgebruiker. Per hoofdgebruiker zijn tevens separate nutsaansluitingen voor water en elektra voorzien.

Voor de toegankelijkheid voor mindervaliden wordt het gebouw voorzien van twee liften.

Werkzaamheden Galjema B.V Technisch Adviesbureau

Aan Galjema B.V. is de opdracht verstrekt voor een volledig adviestraject van voorlopig ontwerp tot en met begeleiding in het kader van nazorg. te maken voor alle installaties in het gebouw. Alle ontwerpkeuzes in de verschillende fasen worden gemaakt op basis van levensduurkosten. Tevens wordt aan het eind van iedere ontwerpfase een kostenraming opgesteld met behulp van het software-pakket LCC Vision. Op basis hiervan worden tevens aan het eind van iedere fase de levensduurkosten vastgesteld van het totale installatieconcept. Hiermee kan aan de gebruikers een overzicht worden gegeven van de te reserveren budgetten voor de exploitatiefase.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten