Naar overzicht

Hoog Catharijne te Utrecht, Voorzetgebouw

Hoog catharijne
IMG_4612
IMG_0110
Voorzetgebouw Hoog Catharijne Utrecht 1
Voorzetgebouw Hoog Catharijne Utrecht 2
Voorzetgebouw Hoog Catharijne Utrecht 5
Vorige Volgende
Markt
Kantoren
Opdrachtgever
Klépierre Vastgoed Ontwikkeling BV
Architect
OZ Architecten en STIR Architecture
Opdracht
Ontwerp, van LOD100 t/m LOD400 en uitvoeringsbegeleiding
Bouwomvang
Nieuwbouw 29.600 m2 BVO
Datum adviesopdracht
December 2013
Oplevering van het werk
Eind 2017

Omschrijving van het project

Het Voorzetgebouw is een combinatiegebouw, waarbij een entreefunctie voor Hoog Catharijne wordt gerealiseerd, alsmede een Retail gedeelte nieuwe stijl en kantoren. Een deel van het gebouw is bestaand en een deel is nieuwbouw. Het totaal bestaat uit ± 19.000m² winkels en ± 13.500m² kantoren. De onderliggende verdiepingen worden voor een deel getransformeerd naar en uitgebreid met magazijnen en techniekruimten.
Het Retail gedeelte zal in fasen worden gerealiseerd, dit zodat er zo min mogelijk overlast is voor de winkeliers en het winkelende publiek.

Het Voorzetgebouw vormt straks een belangrijke toegang tot het winkelgebied van Hoog Catharijne. Het krijgt een schitterende uitstraling en is ontworpen met de huidige filosofie en het huidige beleid van Klépierre. Deze uitstraling geldt zowel voor de kantoren als het Retail gedeelte.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Klépierre heeft Galjema Zwolle (v/h Veccins3D BV) uitgenodigd om haar bij te staan met het technisch advies voor alle E-, W- en S-installaties, de benodigde berekeningen uit te voeren, data aan te leveren voor de werkzaamheden van de andere adviseurs en het ontwikkelen en het aanleveren van het BIM-model als een van de aspectmodellen van het gebouw. Daarbij worden de uitgangspunten en de eisen gehanteerd van het BIM-protocol , zoals die door Klépierre zijn opgesteld.

Klépierre wil met haar BIM-model beschikken over inzicht hoe het ontwerp tot stand komt, transparantie in opzet en hoeveelheden, procesbeheersing en data voor gebouwbeheer in de exploitatiefase.

Tot LOD300

Hierin heeft Galjema het advies traject opgezet en doorlopen volgens de BIM methodiek. Dit proces is conform de LOD (Level Of Detail) fasen doorlopen.

Vanaf de start heeft Galjema het ontwerp tot en met LOD300 (bestek) verzorgd en een BIM-model aangeleverd met de aanbestedingsstukken volgens het commissioningprincipe. Hierdoor heeft er een duidelijke maar ook overzichtelijke aanbesteding plaats kunnen vinden waarbij voor alle inschrijvende partijen dezelfde informatie beschikbaar was en er goed vergelijkbare stukken door de aannemers zijn ingediend.

De volgende werkzaamheden zijn verricht:

  • Vaststellen Programma van Eisen c.q. Programma van Prestaties. Deze stukken zijn door Klépierre aangeleverd.
  • Het testen van het uitwisselen van de modellen met de bouwkundige modelleur volgens het BIM-protocol van Klépierre.
  • Het op een slimme manier opdelen van de bouwdelen , met behoud van de berekening van de installaties, zodat de modellen voor iedereen bewerkbaar en redelijk gemakkelijk in te laden zijn.
  • Het koppelen van de prestaties en functionaliteiten aan het BIM-model. Hiermee worden de benodigde luchthoeveelheden, transmissie- en warmteverliezen bepaald.
  • Het maken van diverse energiesimulaties. Hiermee worden de optimale bouwfysische waarden van het gebouw bepaald. Deze waarden worden door ons gekoppeld aan het model.
  • Realisatie van de principeschema’s.
  • Het bepalen van de posities van de grote componenten en de hoofdstructuur. In deze fase wordt gekeken of de hoofdstructuur past, welke sparingen in de hoofdconstructies dit met zich meebrengt en inzicht geeft aan de constructeur waar de knelpunten zitten. Het resultaat van deze exercitie is het vaststellen van de grote ( of minder grote) kritische sparingen.

Marcel Luijs

Projectleider/ Senior ontwerper W

06-38066837

Sluiten