Naar overzicht

Hoog Catharijne te Utrecht, Voorzetgebouw

DSCF4147b
DSCF4104
Hoog catharijne
IMG_0110
Voorzetgebouw Hoog Catharijne Utrecht 1
Voorzetgebouw Hoog Catharijne Utrecht 2
Voorzetgebouw Hoog Catharijne Utrecht 5
Vorige Volgende
Markt
Kantoren, Retail
Opdrachtgever
Klépierre Vastgoed Ontwikkeling BV
Architect
OZ Architecten en STIR Architecture
Opdracht
Ontwerp, van LOD100 t/m LOD400 en uitvoeringsbegeleiding
Bouwomvang
Nieuwbouw 29.600 m2 BVO
Datum adviesopdracht
December 2013
Oplevering van het werk
Eind 2017

Omschrijving van het project

Het Voorzetgebouw is een combinatiegebouw, waarbij een entreefunctie voor Hoog Catharijne is gerealiseerd, alsmede een Retail gedeelte nieuwe stijl en kantoren (1e fase). Een deel van het gebouw is bestaand en een deel is nieuwbouw (ca. 13.000 m2). Het totaal bestaat uit ± 19.000m² winkels en ± 13.500m² kantoren. De onderliggende verdiepingen zijn voor een deel getransformeerd naar en uitgebreid met magazijnen en techniekruimten.

Het Retail gedeelte is in fasen gerealiseerd, dit zodat er zo min mogelijk overlast was voor de winkeliers en het winkelende publiek. De 2e fase omvat de renovatie van kantoor Duvenborch (1.300 m2) en de nieuwbouw van 2.200 m2 winkel-, horeca- en kantoorruimte. Het Voorzetgebouw vormt een belangrijke toegang tot het winkelgebied van Hoog Catharijne. Het heeft niet alleen een schitterende uitstraling maar is ook duurzaam ontworpen met veel aandacht voor de kosten in de realisatie- en exploitatiefase. In de kantoren wordt het flexwerken toegepast.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Galjema heeft voor Klépierre het technisch advies verzorgd voor alle elektrotechnische en werktuigkundige-installaties, de benodigde berekeningen uitgevoerd, data aangeleverd voor de werkzaamheden van de andere adviseurs en het BIM-model ontwikkeld en aangeleverd als een van de aspectmodellen van het gebouw. Daarbij zijn de uitgangspunten en de eisen gehanteerd van het BIM-protocol, zoals door Klépierre opgesteld.

Klépierre wilde met haar BIM-model beschikken over inzicht hoe het ontwerp tot stand komt, transparantie in opzet en hoeveelheden, procesbeheersing en data voor gebouwbeheer in de exploitatiefase.

LOD 100 t/m LOD300

Hierin heeft Galjema het adviestraject opgezet en doorlopen volgens de BIM methodiek. Dit proces is conform de LOD (Level Of Detail) fasen doorlopen.

Vanaf de start heeft Galjema het ontwerp tot en met LOD300 (bestek) verzorgd en een BIM-model aangeleverd met de aanbestedingsstukken volgens het commissioning principe. Hierdoor heeft er een duidelijke maar ook overzichtelijke aanbesteding plaatsgevonden, waarbij voor alle inschrijvende partijen dezelfde informatie beschikbaar was en er goed vergelijkbare stukken door de aannemers zijn ingediend.

In eerste instantie zijn de kantoren van het Voorzetgebouw ontwikkeld als multi-tenant omgeving gesplitst over drie zones per verdieping. De kantoren van het Voorzetgebouw zijn nu volledig verhuurd aan één huurder. Deze huurder heeft opdracht gegeven om de casco installaties en Fit-Out installaties verder te ontwikkelen conform het flexwerk principe. Op basis van het interieurontwerp van de architect en de visie van de huurder met betrekking tot flexwerken zijn de installaties hierop verder uitgewerkt.

LOD400

In de uitvoeringsfase heeft Galjema de werktekeningen van de installateurs verzorgd, de projectbegeleiding en de ondersteuning van het bouwmanagement.

Duurzaamheid

In het kader van duurzaamheid zijn de volgende maatregelen t.b.v. de installaties getroffen:

  • CV- en GKW-installaties zijn aangesloten op een WKO-installatie middels hoog temperatuur koeling en laag temperatuur verwarming).
  • Nadere uitwerking van Smart Building technologie in opdracht van de huurder.
  • Alle armaturen zijn voorzien van aanwezigheid geschakelde LED verlichting, daglicht wordt gestuurd middels het DALI communicatie platform.

Marcel Luijs

Projectleider/ Senior ontwerper W

06-38066837

Sluiten