Naar overzicht

Vanderlande Industries te Veghel

VDL010-medium
VDL026-medium
VDL015-medium
vanderlande_interieur_ontvangst-leenders. vergroot
vanderlande_interieur_auditorium-leenders
vanderlande_interieur_watervaltrap-leenders
VDL001-medium
Vorige Volgende
Markt
Kantoren
Opdrachtgever
Vanderlande Industries te Veghel (LOD000 t/m LOD250) + Van Dijnsen Installatiewerken (LOD400 en LOD500)
Architect
Leenders Architecten
Opdracht
LOD000 t/m LOD500
Bouwomvang
Nieuwbouw, circa 20.600 m2 BVO Kantoorgebouw, met uitgebreide vergadervoorzieningen en een grote fitness-ruimte
Datum adviesopdracht
Mei 2014 (t/m LOD250) en januari 2015 (LOD400 en LOD500)
Oplevering van het werk
Maart 2016

Omschrijving van het project

Vanderlande Industries is de wereldwijde marktleider op het gebied van bagage-afhandelings- en pakkettensorteer-systemen. Gebouw 50 is het nieuwe hoofdkantoor van Vanderlande op de eigen Vanderlande campus te Veghel. Het gebouw is 9 verdiepingen hoog met een aanvang van 20.600 m2 en daarmee beeldbepalend voor Veghel vanuit de omgeving. In het gebouw bevinden zich met name kantoorwerkplekken met bijbehorende bespreek- en vergaderfaciliteiten. Uitgangspunt voor de inrichting is flexibel werken, met een groot aantal verschillende werkplekconfiguraties. Op de begane grond van het gebouw bevinden zich de centrale vergadervoorzieningen en een auditorium voor circa 230 personen.

Uitgangspunt voor het ontwerp van het gebouw en de hierin aangebrachte installatie was een gezonde werkomgeving en een energiezuinig en duurzaam installatieconcept, met als streven een Breeam-Excellent-certificaat. Met behulp van alle betrokken ontwerpende en uitvoerende partijen is dit daadwerkelijk gerealiseerd.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Aan Galjema als lid van het integrale ontwerpteam is in eerste instantie gevraagd om het globale Programma van Eisen van de opdrachtgever uit te werken tot een gedegen grondslag voor het installatieontwerp middels een Technisch Programma van Eisen (TPvE). Op basis hiervan is vervolgens, samen met de architect en de interieurarchitect, mede door het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, een keus gemaakt voor het installatieconcept zoals hierna omschreven onder 3.1 “Duurzaam Ontwerp”. Het installatieconcept is uitgewerkt in 3D-BIM van LOD000 tot LOD250 niveau. Onder LOD000 wordt het TPvE verstaan en onder LOD250 verstaan wij een niveau, vergelijkbaar met een prestatiebestek. Dit model, de materiaalstaten uit het model en een commissioning boek, waarin de technische en administratieve voorwaarden voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie waren vastgelegd, is de grondslag geweest voor de prijsvorming.

Na de aanbesteding heeft Galjema een controlerende rol gehad bij de werkvoorbereidings-documenten van de installateur en bij de kwaliteit van de uitvoering. Door Van Dijnsen Installatiewerken is aan Galjema/Veccins3D de opdracht verstrekt voor het verder uitwerken van het ontwerp naar werktekeningen (LOD400) en zelfs naar revisietekeningen (LOD500) met alle ten behoeve van beheer noodzakelijke installatiedata.

Duurzaam ontwerp

In het kader van duurzaamheid is in eerste instantie gezorgd voor een gebouw met een hoogwaardige bouwfysische schil, waarbij ten behoeve van de zonwering gebruik is gemaakt van bouwkundige schoepen langs de gevel. Vanwege het hoge percentage glas, is gebruik gemaakt van triple-glas met een Rc-waarde van 1,1 (inclusief kozijn) en een ZTA-waarde van 0,30. Daarnaast zijn in zowel de hoogbouw als de laagbouw grote glazen kappen toegepast om ook in het inwendige van het gebouw te zorgen voor veel daglicht.

Voor de opwekking van warmte wordt in het all-electric-gebouw gebruik gemaakt van 2 stuks elektrische omkeerbare warmtepompen in combinatie met een tweetal bronnen en een drogekoelersysteem op het dak, welke voor redundantie zijn gekoppeld met het reeds aanwezige bronnensysteem op het complex. Voor de opwekking van koude wordt gebruik gemaakt van de eerdergenoemde bronnen, waarbij de omkeerbare warmtepompen bij pieklast tevens kunnen zorgen voor koude. Voor het binnenklimaat in de ruimten wordt als basis gebruik gemaakt van betonkernactivering met aanvullend daarop per zone een VAV-systeem met naverwarming.

Voor de verlichting is voor alle armaturen gebruik gemaakt van LED-lichtbronnen, voor de werkruimten in combinatie met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. Voor de opwekking van elektrische energie is het beschikbare dakoppervlak gebruikt voor de opstelling van 350 m2 aan PV-panelen. Deze energie wordt voor het overgrote deel gebruikt voor de eigen gebouwinstallaties. Bij piekopbrengst wordt er geleverd aan de overige functies op de Vanderlande-campus.

Ten behoeve van de brandbeveiliging is in het gebouw een klasse N3-sprinklerinstallatie aangebracht in combinatie met een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Ten behoeve van het rookvrij houden van de vluchtwegen zijn de vluchttrappenhuizen voorzien van een trappenhuisventilatiesysteem volgens de NEN-EN 12.101.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten