Naar overzicht

Van Gogh Museum

van Gogh museum 1 - Istock
Van Gogh Museum
Van Gogh Museum, Amsterdam, Netherlands
Vorige Volgende
Markt
Musea
Diensten
Advies
Opdrachtgever
VROM / Rijksgebouwendienst
Architect
Greiner van Goor Huijten Architecten B.V.
Opdracht
Deelnemen in een multidisciplinair ontwerpteam voor vorming van het voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp en de installatiebestekken. Directievoering tijdens de uitvoeringsfase van het project.
Bouwomvang
Renovatie BVO 14.350 m² van het Kurokawa en Rietveldgebouw
Datum adviesopdracht
November 2011
Oplevering van het werk
Fase 1 Kurokawa gebouw: 2012 & Fase 2 Rietveld en kantoorgebouw: April 2013

Omschrijving van het project

Het Van Gogh Museum bestaat uit twee gebouwen: het Rietveldgebouw en het Kurokawagebouw. Een nieuwe glazen hoofdentree verbindt de beide gebouwen.

De architectuur van het Van Gogh Museum kent een gevarieerde geschiedenis. Het hoofdgebouw werd ontworpen door Gerrit Rietveld en werd geopend in 1973. De tentoonstellingsvleugel, van de Japanse architect Kisho Kurokawa, werd opgeleverd in 1999. Naast deze twee architecten hebben diverse andere ontwerpers een bijdrage geleverd aan het her- of verbouwen van het pand. In het voorjaar van 2014 is gestart met de bouw van een nieuw entreegebouw. Een en ander naar een schetsontwerp van Kisho Kurokawa Architect and Associates, het bureau van de inmiddels overleden Japanse architect Kisho Kurokawa. Dit schetsontwerp is in Nederland verder uitgewerkt door Hans van Heeswijk Architecten.

Het project betrof voor Galjema een grootschalige renovatie van het Kurokawa- en Rietveld gebouw. Binnen de renovatie werden naast de bouwkundige werkzaamheden alle elektrotechnische installaties, beveiligingsinstallaties en werktuigkundige installaties aangepast aan de eisen die het museum daaraan stelt om de zeer waardevolle collectie te kunnen behouden.

De installaties zijn deels verbeterd en deels vernieuwd. In het ontwerp is veel aandacht geschonken aan duurzaamheid. Door de opdrachtgever is ten behoeve van het project de wens uitgesproken dat het museum, na uitvoering van de werkzaamheden, met gangbaar (periodiek) onderhoud en zonder noodzaak voor sluiting, minimaal 15 jaar kan functioneren. Aan deze wens is, mede door de inzet van Galjema, volledig voldaan.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Galjema heeft deelgenomen aan het ontwerpteam voor het opstellen van het voorontwerp, het definitief ontwerp en het opstellen van de installatiebestekken betreffende alle in het museum aanwezige installaties.

Het ontwerp van de installaties in een museum is zeer specifiek omdat zowel met het klimaat ten aanzien van het behoud van de collectie als met het comfort voor de grote aantallen bezoekers rekening moet worden gehouden.
Het uiteindelijke resultaat van de verschillende aanpassingen in de installaties wordt, ondanks de lastige vraagstelling, door de opdrachtgever en de gebruikers als heel positief ervaren.

Het Van Gogh Museum heeft inmiddels, niet in de laatste plaats door de inzet van Galjema, een BREEAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat met een score ‘Very Good’ voor gebouw, beheer én gebruik ontvangen.
Deze hoge BREEAM-score is onder andere bereikt doordat door Galjema “out of the box” is ontworpen, waarbij de volgende maatregelen zijn doorgevoerd:
– Een WKO-installatie gekoppeld aan de bestaande koelmachines, welke hiertoe zijn omgebouwd naar omkeerbare warmtepompen;
– Toepassing van warmteterugwinning middels horizontale warmtewielen voor de centrale luchttoevoer;
– VAV-regelingen van de klimaatinstallaties per zone van de museale ruimten op basis van temperatuur en relatieve vochtigheid;
– Capaciteitsregeling van verse lucht voor de diverse luchtbehandelingskasten per ruimte op basis van luchtkwaliteit;
– Vervanging van alle verlichtingsarmaturen door armaturen met LED-lichtbronnen;
– Vervanging van alle sanitaire toestellen en armaturen door een waterbesparende uitvoering.

Bovenstaande maatregelen hebben geleid tot een substantiële besparing op water en energie en een verlaging van de ecologische footprint.

Galjema heeft tevens ondersteuning gegeven bij de directievoering tijdens de (gefaseerde) uitvoeringsperiode.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten