Naar overzicht

UniQure AMC te Amsterdam

AMC
Markt
Laboratoria
Opdrachtgever
PCS Design & Construction
Architect
WK Architecten te Den Haag
Opdracht
Schetsontwerp en haalbaarheidsonderzoek
Bouwomvang
Nieuwbouw 12.000 m2 BVO voor onderzoek en productie van medicijnen
Datum adviesopdracht
Oktober 2014
Oplevering van het werk
N.v.t

Omschrijving van het project

UniQure is een van de wereldleiders op het gebied van gentherapie. UniQure ontwikkelt op dit moment als eerste en enige gentherapieproducten met een goedkeuring in de Europese Unie. In verband met groei zal op het terrein van het Medical Business Park naast het AMC in Amsterdam nieuwbouw worden gerealiseerd. Het overgrote deel van de ruimten in het gebouw is ingericht voor specifiek biotechnologisch-onderzoek met de bijbehorende algemene en kantoorachtige ruimten. Daarnaast is in het gebouw een afdeling ingericht met geclassificeerde ruimten voor de productie van medicijnen.

De verschillende functies in het gebouw: kantoren, laboratoria (voornamelijk ML2) en de productieafdeling worden bediend door een drietal separate klimaatinstallaties. Voor het klimaatconcept wordt voor alle ruimten gebruik gemaakt van een principe op basis van VAV (variabel luchtvolume), waarbij de temperatuur per ruimte wordt geregeld door middel van naverwarming per ruimte. Ten behoeve van de geclassificeerde productieruimten wordt met behulp van deze VAV-regelingen naast de ruimtetemperatuur tevens gezorgd voor de drukhuishouding tussen de verschillende ruimten.

Voor de verlichting van de ruimten is volledig uitgegaan van armaturen met LED-lichtbronnen. De verlichting in de ruimten kan worden bediend via een ruimtebedieneenheid, waarmee tevens alle overige installaties in de ruimte kunnen worden geregeld en bediend.

Voor de geclassificeerde vuilwaterafvoer van de laboratoria en de productieruimten wordt een vacuumafvoersysteem met een centrale opvangtank aangebracht.

Het ontwerp van alle installaties is zodanig opgezet, dat het gebouw per verdieping verhuurd kan worden. De installaties kunnen per verdieping worden vrijgegeven en energetisch worden bemeterd. Ook het toegangscontrolesysteem is opgezet voor gebruik per verdieping.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Op basis van globale uitgangspunten van de opdrachtgever is door Galjema een schetsontwerp met bijbehorende kostenraming voor alle technische installaties opgesteld. In deze schetsontwerpfase is tevens de haalbaarheid onderzocht van de toepassing van een individuele WKO-installatie. Hierbij is de vergelijking gemaakt ten opzichte van de gebiedsenergiesystemen van Nuon.

Het schetsontwerp is vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp en daarna tot een bestek met bijbehorende tekeningen.

Na de afronding van het bestek en tekeningen heeft Galjema een uitgebreide controlerende rol, zowel op de werkvoorbereidingsdocumenten als op de kwaliteit van de uitvoering. Tevens heeft Galjema een rol bij de commissioning van alle installatietechnische voorzieningen.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten