Naar overzicht

Theater Rotterdam te Rotterdam

1
Markt
Revisiebeheer
Opdrachtgever
Theater Rotterdam
Opdracht
Teken- en opname werkzaamheden, elektrotechnische installaties.
Bouwomvang
20412,8 m²
Datum adviesopdracht
Mei 2015
Oplevering van het werk
Oktober 2015

Omschrijving van het project

De Rotterdamse Schouwburg heeft Galjema gevraagd om een onderzoek te doen naar de status van de tekeningen in de Rotterdamse Schouwburg. Hieruit is gebleken dat de tekeningen verouderd zijn. Galjema heeft opname ter plaatse gedaan en de tekeningen bijgewerkt conform de huidige situatie. De wens van de Rotterdamse Schouwburg was een CAD-handboek op te stellen waarin de tekenafspraken zijn vastgelegd.

Werkzaamheden Galjema B.V Technisch Adviesbureau

 • Het opstellen van een “CAD Handboek tekeningenbeheer Rotterdamse Schouwburg”.
 • Het opmaken van een standaard onderhoek met logo Rotterdamse Schouwburg.
 • Het omzetten en opsplitsen van de tekeningen volgens NL-SFB codering en tekenprotocol.
 • Tekeningen afdrukken voor controle in het werk.
 • Het ter plaatse opnemen en tekenen van de installatie met behulp van AutoCAD en de applicatie Nordined.
 • De elektrotechnische tekeningen na afronding afdrukken en een extra set ter plaatse uitwisselen in de verdeelinrichtingen.
 • Elke 2 weken overleg om zodoende de voortgang te bewaken en eventuele knelpunten op te lossen.
 • Blokschema opzetten met hierop alle hoofd verdeelinrichtingen, inclusief gegevens trafo’s.
 • Per hoofdverdeler een blokschema maken met hierop de verdeelinrichtingen inclusief gegevens schakelaars en beveiligingen teneinde de selectiviteit te kunnen bewaken.
 • Het plaatsen van alle regelkasten en onderstations op de plattegronden.
 • Opname en aanpassen van de krachtinstallatie.
 • Opname en aanpassen van de verlichtingsinstallatie.
 • Opname en tekenen van de aardingsinstallatie.
 • Het op tekening verwerken van de door derden aan te leveren mutaties van de verdeelinrichtingen en groepsverdelingen.
 • Toevoegen van de tekeningen van de brandmeldinstallatie, de ontruimingsalarm-installatie, de data-installatie, de inbraakdetectie, CCTV en toegangscontrole in het tekeningenpakket.
 • Het digitaliseren van de stuurstroomschema’s.

Robert Buijtendijk

Directeur

079-2065080

Sluiten