Naar overzicht

St. Ignatius Gymnasium te Amsterdam

IMG_5304 300 JPG
IMG_6317 300 2 JPG
IMG_7072 300 JPG
Vorige Volgende
Markt
Onderwijs
Opdrachtgever
LEVS Architecten
Architect
LEVS Architecten
Opdracht
Diverse werkzaamheden zoals voorontwerp, bestek, tekeningen, uitvoeringsbegeleiding en oplevering.
Bouwomvang
7800m2 BVO (4400m² nieuwbouw)
Datum adviesopdracht
Mei 2006
Oplevering van het werk
Juli 2011
Foto's van Fotograaf
Marcel van der Burg

Omschrijving van het project

Het project omvat een renovatie van de bestaande bouw en een nieuwbouw welke verbonden is met de bestaande bouw.
De nieuwbouw gaat 8 meter de grond in voor onder meer een gymzaal en een muzieklokaal.
Het nieuwe volume vormt een eigentijds tweelingbroertje van het originele jaren ’50 gebouw.
Qua stijl zoekt het zowel aansluiting bij het oude gebouw als bij de architectuur van de buurt.
De twee volumes worden verbonden met een transparante tussenhal, waardoor een binnenhof ontstaat dat fungeert als een beschut schoolplein. De vier onderwijsverdiepingen zijn door het ontbreken van vaste afscheidingen vrij in te delen met lokalen en individuele werkplekken.
Voor de warmteopwekking wordt gebruik gemaakt van een elektrische warmtepomp welke is aangesloten op een warmte- en koudeopslagsysteem. Met dit systeem kan in de zomer tevens worden gekoeld.
De verblijfsruimten zijn voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling.
De bestaande bouw wordt geventileerd door middel van 2 luchtbehandelingskasten waarvan er 1 staat opgesteld in de kelder en 1 op de 4e verdieping. De nieuwbouw wordt geventileerd door middel van 4 luchtbehandelingskasten welke allen staan opgesteld in de schuine zolderverdieping.
Alle luchtbehandelingskasten zijn voorzien van warmteterugwinning, verwarming en koeling.
De lokalen worden geventileerd met een luchthoeveelheid welke 1,5 keer hoger ligt dan de eis zoals aangegeven in het Bouwbesluit. De ventilatielucht per lokaal wordt geschakeld van laag naar hoog door middel van aanwezigheidsdetectie. Hierop is ook de verlichting aangesloten.

Werkzaamheden Galjema B.V Technisch Adviesbureau

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau heeft zorg gedragen voor het ontwerp van de installaties. Tijdens de realisatie heeft Galjema de begeleiding van de bouw van de installaties verzorgd. Veel aandacht is besteed aan de klimaatinstallaties. Tijdens de inhuizing ondersteunt Galjema de gebruikers bij het opstarten van de installaties.

Duurzaamheidaspecten die zijn verwerkt in het gebouw zijn:
– De warmte- en koudevoorziening geschiedt middels een Warmte-Koude opslagsysteem.
– Laag temperatuurverwarming.
– Hoog temperatuurkoeling.
– Energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie.
– Warmteterugwinning.
– Onderhoudsarme uitvoering van de installaties.
– Zodanige indeling van de technische ruimten dat de installaties goed zijn te onderhouden.

Eric Blonk

Adviseur

06-25053148

Sluiten