Naar overzicht

Sportcomplex De Fazant te Hellevoetsluis

Fazant 1.vergroot
Markt
Openbare gebouwen
Opdrachtgever
BHBE Bouw- en Engineering B.V.
Architect
N.v.t.
Opdracht
VO, DO en bestek
Bouwomvang
Nieuwbouw Sportcomplex bestaande uit een turnhal van 1.000 m2, een sporthal van 360 m2 en ca. 850 m2 aan overige ruimten zoals horeca, kleedruimten, facilitaire voorzieningen en kantoren.
Datum adviesopdracht
Januari 2009
Oplevering van het werk
Juni 2012

Omschrijving van het project

Het project betreft de nieuwbouw van een multifunctioneel sportcomplex bestaande uit een turnhal, een sporthal, horeca, kleedruimten, facilitaire voorzieningen en kantoren.

De beoogde doelen bij de nieuwbouw waren:

  • Het verbeteren van de algemene faciliteiten voor de sportbeoefening in het algemeen
  • Het creëren van faciliteiten voor het beoefenen van de turnsport op topniveau
  • Het realiseren van een binnenklimaat gebaseerd op flexibel gebruik
  • Toepassen van duurzaamheidsmaatregelen

Hiervoor is onder andere een turnhal gerealiseerd met de benodigde trainingsfaciliteiten, geheel volgens de geldende NOC/NSF-voorschriften.

Werkzaamheden Galjema B.V.

De complete installaties zijn door Galjema B.V. ontworpen en vastgelegd in een DO-document met bijbehorende tekeningen, op basis waarvan de opdrachtgever tot aanbesteding is overgegaan.

De turnhal, sporthal en overige ruimten zijn voorzien van nieuwe luchtbehandelingsinstallaties, elk met een ventilatiecapaciteit enerzijds geschikt voor normale sportbeoefening en anderzijds op het intensief gebruik van de ruimten met een hoge bezettingsgraad.

De volgende duurzaamheidsmaatregelen zijn toegepast:

  • Energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling
  • Warmteterugwinning in de luchtbehandelingsinstallaties
  • Zonneboilerinstallatie voor het warmwater ten behoeve van de kleedkamers
  • Onderhoudsarme uitvoering van de installaties

Robert Buijtendijk

Directeur

079-2065080

Sluiten