Naar overzicht

RPS “Minervum” te Breda

_MG_2272
_MG_2191
_MG_2197
_MG_2203
_MG_2214
_MG_2200
_MG_2208
_MG_2257
_MG_2222
_MG_2311
Vorige Volgende
Markt
Laboratoria
Opdrachtgever
RPS Analyse te Breda
Architect
H. Meinsma Architectuur
Opdracht
PvE, VO, DO, bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding
Bouwomvang
2.200 m² BVO
Datum adviesopdracht
December 2011
Oplevering van het werk
September 2012
Fotograaf
Evert van Reijswoud

Omschrijving van het project

Door RPS worden analyse- en adviesdiensten aangeboden op het gebied van asbest, legionella, arbo en milieu, waaronder werkplekanalyses en de beoordeling van luchtkwaliteit.

RPS was tot september 2012 gehuisvest in Ulvenhout. In verband met de uitbreiding van activiteiten is door RPS gekeken naar een alternatieve locatie voor een gebouw waarin zowel kantoren als laboratoria gehuisvest konden worden. Dit pand is gevonden op het industrieterrein Minervum in Breda.

In het bedrijfsgebouw (totaal circa 2200 m² BVO) zijn naast kantoren de volgende specifieke laboratoriumruimten gerealiseerd:

  • Een asbestonderzoekslaboratorium;
  • Een voorbewerkingslaboratorium;
  • Een laboratorium met een aantal elektronen microscopen;
  • Een instrumenten laboratorium;
  • Nieuwe indelingen van de schachten;
  • Een chemisch laboratorium;
  • Een microbiologisch laboratorium;

Werkzaamheden Galjema B.V.

Medio 2011 is Galjema door RPS benaderd voor een installatietechnische beoordeling van een bestaand gebouw in Breda. Dit was één van de mogelijke opties voor de nieuwe huisvesting van RPS in de regio. Op basis van de beoordeling is een inschatting gemaakt van de geschiktheid van het gebouw en is tevens een globale raming van kosten verstrekt voor de noodzakelijke aanpassing van de installaties in het gebouw.

Na een akkoord van de internationale directie van RPS is vervolgens, samen met een afgevaardigde van de gebruiker, gestart met het opstellen van een technisch PvE op basis van ruimtelijsten.

Dit PvE is het startpunt geweest voor de ontwerpfase en de aansluitende besteksfase. Aan het eind van iedere fase is een kostenopstelling verstrekt ten behoeve van de toets met het beschikbare budget.

Na een akkoord over het budget is door Galjema samen met de architect en afgevaardigde van de gebruiker gestart met het inventariseren van de noodzakelijke installatietechnische voorzieningen ten behoeve van met name de inrichting van de laboratoriumruimten. Hierbij is door Galjema geadviseerd over alle voorzieningen ten behoeve van de labs, waaronder de ventilatievoorzieningen, de gasseninstallaties en de filters en afscheiders ten behoeve van de afvoer van lucht en vuilwater.

Na de aanbesteding is met de installateur van de laagst inschrijvende hoofdaannemer overleg gevoerd over de technische uitgangspunten van het bestek en bezuinigingsmogelijkheden. Deze zijn elektrotechnisch met name gevonden in hergebruik van bestaande installatiedelen en werktuigkundig in een optimalisatie van het installatieconcept. De overleggen hebben uiteindelijk geleid tot een bijstelling van het ontwerp en de bijbehorende kosten waarmee de budgettaire uitgangspunten nagenoeg zijn behaald.

Tijdens de uitvoeringsfase zijn op basis van de bijgestelde ontwerpuitgangspunten, ontwerpaanpassingen doorgevoerd.

Tijdens de uitvoeringsfase is Galjema verantwoordelijk voor de coördinatie van het tekenwerk, de controle op de kwaliteit van het uitgevoerde werk en de inbedrijfstelling van de diverse installaties.

Behoudens installatie-aanpassingen ten gevolge van aanvullende inrichtingseisen is er geen sprake geweest van meerwerk.

Ondanks de ontwerpaanpassingen en de korte uitvoeringsperiode is het met een goed samenwerkend projectteam, gelukt om op tijd op te leveren.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten