Naar overzicht

Nederlandse Publieke Omroep te Hilversum

NPO inpresie
Markt
Kantoren
Opdrachtgever
Nederlandse Publieke Omroep
Architect
Ex-Interiors
Opdracht
Diverse werkzaamheden zoals onderzoek bestaande installaties, PvE, VO, DO, bestek en tekeningen, aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding en oplevering.
Bouwomvang
5750 m2 BVO
Datum adviesopdracht
Januari 2016
Oplevering van het werk
September 2017

Omschrijving van het project

Het project omvatte de complete herinrichting van een 3-tal verdiepingen van het gebouw van de Nederlandse Publieke Omroep (het voormalige filmcentrum) op het mediacomplex  te Hilversum ten behoeve van de realisatie van radiostudio’s met alle bijbehorende ruimten ten behoeve van Radio 1 en Radio 4. Bij de overige uitzending gerelateerde ruimten dient te worden gedacht aan redactie- en productieruimten, WPM- en Self-Op-studio’s en centrale apparatuurruimten.

Daarnaast vinden op de verdiepingen kantoorachtige activiteiten plaats op bsis van “Het Nieuwe Werken”. Hiertoe was door Ex Interiors een flexibel inrichtingsconcept bedacht met een enkele kantoorruimte, aanlandplekken, vergader-, spreekruimten en concentratiewerkplekken.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Door Galjema was samen met de overige leden van het projectteam gestart met het ontwikkelen van een Programma van Eisen met ruimtestaten. Op basis hiervan was het ontwerp vervolgens ontwikkeld van voorlopig ontwerp naar een bestek met tekeningen.

De selectie van de hoofdaannemer heeft plaats gevonden via een Europese Aanbesteding, waarbij ook Galjema nadrukkelijk heeft geparticipeerd in het beoordelingsteam.

De uitvoering van de 1e fase van het project was inmiddels gestart en werd in januari 2017 opgeleverd. Ten behoeve van de realisatie was door Galjema samen met de installateur en de onderaannemers en leveranciers gezorgd voor een werktekeningenpakket van een hoog detailniveau. Dit heeft geleid tot een uitvoering, inbedrijfstelling en oplevering volgens planning. De oplevering van de 2e fase was gepland voor 3e kwartaal 2017. Voor de laatste fase werd op dat moment gewerkt aan het opstellen van het Programma van Eisen. Dit deel van het project werd medio 2018 afgerond.

Uitgangspunt van het project was om de bestaande, 40 jaar oude, gevelinductie-units te handhaven. Vanwege klachten in zowel de bestaande situatie, als in de vorige fase waarbij Galjema niet betrokken was, is door Galjema voorgesteld om, vooruitlopend aan de uitvoering, onderzoek te doen naar het optimaliseren van de instellingen van de inductie-units. Het doel van het onderzoek was om zodanige instellingen van de inductie-units vast te stellen, zodat zoveel als mogelijk wordt voldaan aan de comforteisen conform NEN-EN-ISO 7730.

In verband met de extreem hoge geluidseisen aan de omroepgerelateerde ruimten was in deze ruimten sprake van doos-in-doos-constructies, lage geluidproductieniveau’s van toegepaste apparatuur en hoogwaardige geluiddempende voorzieningen met naastgelegen ruimten.

Daarnaast was door de opdrachtgever gevraagd om ten behoeve van de primaire bedrijfsprocessen een eigen koelinstallatie te realiseren, waardoor er geen afhankelijkheid meer is van de infrastructurele nutsvoorzieningen van Ennatuurlijk (het voormalige Mediaparkbeheer). Vanwege de leeftijd van zowel de terreininfra als de cv- en gekoeldwaterleidingen in het gebouw zijn, in verband met vervuiling van de netten, door Galjema tevens voorzieningen geadviseerd ten behoeve van het scheiden van het terreinnetten van de gebouwnetten.

In verband met de vervuiling van de leidingen is de sprinklerinstallatie voor de verdieping geheel vervangen, op basis van de nieuwe indeling.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten