Naar overzicht

Natuurinclusive nieuwbouw Oldelft te Delft

Oldelft2
Oldelft impressie buitenkant
Oldelft impressie binnenkant
Vorige Volgende
Markt
Kantoren
Opdrachtgever
cepezedProjects
Referentie
cepezedprojects
Architect
Architectenbureau cepezed - ir. W. de Boer
Bouwomvang
Nieuwbouw ca. 4168 m²
Installaties
Werktuigkundige, Elektrotechnische, Transportinstallaties
Casco en Inbouw
Opdracht
Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Bestek en Uitvoering
Datum Adviesopdracht
Oktober 2018
Oplevering van het werk
Start bouw december 2019 - oplevering maart 2021
Bouwkosten
Casco € 2.300.000,00
Inbouw € 400.000,00
Foto afkomstig van
Architectenbureau cepezed

Omschrijving van het project

Oldelft Ultrasound ontwikkelt en vervaardigt miniatuurapparatuur voor de medische echodiagnostiek. Tot de wereldwijde klantenkring behoren prominente ziekenhuizen en producenten van medische apparatuur.

De nieuwbouw van Oldelft wordt gerealiseerd op het zuidelijke deel van de TU-Delft Campus en heeft een gebouwoppervlak van ca. 4.168 m2 BVO. De nieuwbouw is een projectontwikkeling van cepezedprojects. Het ontwerp wordt verzorgd door architectenbureau cepezed waarbij Galjema in het integrale ontwerpteam (samen met cepezed architectuur | cepezed interieur | Pieters Bouwtechniek constructies | ZRi bouwfysica | ZRi brandveiligheid) verantwoordelijk is voor de gebouwgebonden installaties van het casco en de inbouw. Ontwerpspeerpunten zijn onder meer grote open en flexibel indeelbare vloervelden, trillingsvrije vloeren en een zekere overmaat om toekomstige groei te faciliteren; maar ook een duurzaam gebouw voorzien van een WKO-installatie en PV-panelen.

Het ontwerpteam heeft integraal ingezet op een ecologisch, natuurinclusief ontwerp met onder meer groene gevels. Haaks op de vier gevels komen verticale lamellen met een mix van klimplanten die in de volle grond staan. De lamellen dienen tevens als dragers voor nestkasten voor verschillende vogelsoorten en voor insectenhotels. Tegelijkertijd weren de anderhalve meter brede begroeide lamellen zoninstraling en hinderlijke lichtinstraling. De duurzaamheidsambitie voor Oldelft is een BREEAM-Excellent.
de ontwerpfase veel aandacht besteed aan het BREEAM- Excellent ontwerpcertificaat.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Galjema heeft voor de gebouwgebonden installaties het VO, DO en bestek verzorgd, daarnaast zal Galjema ook de uitvoering begeleiden. Verder is in de ontwerpfase veel aandacht besteed aan het BREEAM- Excellent ontwerpcertificaat.

Uitgangspunt is een energiezuinig gebouw waarbij een EPC is bereikt van 38% onder de landelijke eis. Dit is onder andere gerealiseerd door de volgende toepassingen:

  • Gasloos: er komt geen aardgasaansluiting
  • Duurzame warmte- en koude-opwekking: toegepast wordt een WKO-systeem (warmte- | koudeopslag in de bodem) in combinatie met warmtepompen
  • Ventilatie op basis van aanwezige personen in de ruimten (CO2-regeling) en HR-warmteterugwinning
  • Elektra opwekking (deels) met PV-cellen
  • Duurzame verlichting: er zullen alleen LED-armaturen worden toegepast
  • Een GBS (gebouwbeheersysteem) welke de installatie regelt en monitort op het juiste gebruik met de juiste instellingen

Rouven Nieuwenburg

Adviseur

06-51491318

Sluiten