Naar overzicht

Ministerie van Defensie, Plein-Kalvermarkt-complex te Den Haag

20080917/2082 DEN HAAG NEDERLAND
Markt
Kantoren, Monumenten, Overheid
Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf, directie Vastgoedbeheer, afdeling realisatie West.
Architect
N.v.t.
Opdracht
Onderzoek, ontwerp, bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding.
Bouwomvang
Totaal circa 27.800 m2 BVO
Datum adviesopdracht
April 2014
Oplevering van het werk
Oktober 2017

Omschrijving van het project

Het Plein-Kalvermarkt-complex is de hoofdlocatie van het Ministerie van Defensie te Den Haag. De gebouwen C, D en H zijn van 2009 tot en met 2012 grondig gerenoveerd. Na deze renovatie is het complex op 15 mei 2013 heropend door koning Willem-Alexander.

Al snel na de oplevering eind 2012 manifesteerden zich ernstige klimaatklachten, waarvoor in eerste instantie is geprobeerd deze op te lossen met de aannemers van de renovatie. Vanwege juridische discussies met de installateur vanuit het hoofdcontract, heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. Op basis van ervaringen met Galjema met het onderzoeken, analyseren en verhelpen van dergelijke klachten in andere projecten, is Galjema in 2014 door het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om een voorstel met Plan van Aanpak te doen ten behoeve van het vaststellen van de oorzaken van de klachten en het aandragen van oplossingen.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Na een eerste gesprek op locatie is vervolgens door Galjema een brede inventarisatie uitgevoerd van alle klimaattechnische klachten in de betreffende bouwdelen. Hiertoe zijn onder andere tevens gesprekken gevoerd met gebruikers, de OR en de facilitaire dienst. Op basis van de inventarisatie is vervolgens een Plan van Aanpak voor het vervolgtraject opgesteld met een eerste grove indicatie van kosten om de geconstateerde problemen op te lossen.

Alle geconstateerde problemen vanuit het Plan van Aanpak zijn vervolgens nader geïnventariseerd. Hierbij zijn oorzaken definitief vastgesteld en zijn er vervolgens op basis hiervan, samen met de onderhoudsinstallateur en zijn onderaannemers, oplossingen vastgesteld. Eén van de belangrijkste aanpassing was het aanpassen van de zoneregeling van de koeling van de kantoren. De werkzaamheden zijn opgedragen aan de onderhoudsinstallateur en uitgevoerd. Een andere belangrijke constatering vanuit de inventarisatiefase was de slechte kwaliteit van de inregelwerkzaamheden en rapportages vanuit het renovatieproject. Geadviseerd is om de status van de inregelwerkzaamheden eerst te inventariseren en vervolgens op basis van de conclusies uit de definitieve meet- en inregelrapporten vervolgacties vast te stellen.

Uit deze inregelrapporten zijn een groot aantal manco’s en afwijkingen naar voren gekomen. Vanwege de omvang van het aantal manco’s en afwijkingen en de hiermee gemoeide kosten, is door het Rijksvastgoedbedrijf vervolgens aangegeven dat het oplossen hiervan aanbesteed moest worden. Door Galjema is hiervoor vervolgens een bestekomschrijving opgesteld. In deze aanbesteding is tevens het verhelpen van de klimaatklachten in de perszaal meegenomen.

Gedurende alle fasen is door Galjema frequent overleg gevoerd met zowel de opdrachtgever, de gebruiker en de installateurs en zijn onderaannemers. Het project wordt afgerond door een monitoringsfase samen met de installateur en de regeltechnisch onderaannemer. Op basis van de beoordeling van het gedrag van de installatie zullen in deze fase regeltechnische instellingen worden geoptimaliseerd.

Fokko Mienstra

Adviseur

079-2065080

Sluiten