Naar overzicht

Koninklijke Kentalis te Sint-Michielsgestel

Kentalis 2. vergroot
G4-Kentalis_2359W01-3
Kentalis 1.vergroot
Kentalis 3.vergroot
Vorige Volgende
Markt
Zorginstellingen
Opdrachtgever
Koninklijke Kentalis te Sint-Michielsgestel (Via Sinis Adviseurs)
Architect
Ector Hoogstad Architecten te Rotterdam (plandelen Wonen en Dorpshuis) Greiner Van Goor Huijten Architecten B.V. te Amsterdam (plandelen Onderwijs en Bewegingsgebouw)
Opdracht
Haalbaarheidsonderzoek, VO, DO, bestek en uitvoering
Bouwomvang
Nieuwbouw van: Plandeel Wonen (9.400 m²), plandeel Dorpshuis (379 m²), plandeel Onderwijs (5.133 m²), plandeel Bewegingsgebouw, inclusief therapiebad (833 m²), een duikinstructiebad (40 m2, diepte 5m) en bijbehorende terreininfra, inclusief WKO-installaties.
Datum adviesopdracht
Juni 2008
Oplevering van het werk
September 2011

Omschrijving van het project

Op het uitgestrekte terrein van Koninklijke Kentalis te Sint-Michielsgestel is in 2011 een wooncomplex opgeleverd in de vorm van een carré ten behoeve van twintig woongroepen voor in totaal 130 bewoners. Alle bewoners hebben een enkelvoudige of meervoudige communicatieve beperking, soms zelfs in combinatie met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Binnen het carré is een groen binnenhof gecreëerd met daarin een dorpshuis als ontmoetingscentrum.

Daarnaast is op het terrein het bestaande gebouw van de Rafaelschool aangepast en uitgebreid tot een nieuwe onderwijsfaciliteit ten behoeve van enerzijds een deel van de eigen bewoners, maar tevens ten behoeve van leerlingen van buiten. In de leslokalen wordt speciaal onderwijs gegeven, afgestemd op de doelgroep, aan groepen van maximaal 6 leerlingen. Het bestaande Sportgebouw is uitgebreid met een extra gymzaal tot een nieuw bewegingsgebouw.

Werkzaamheden Galjema B.V.

De werkzaamheden van Galjema hebben betrekking gehad op het ontwerp van de complete werktuigkundige installaties. De volgende installaties zijn gerealiseerd:

  • De werktuigkundige installaties, waaronder de vuilwater- en hemelwaterafvoerinstallaties, de koud- en warmtapwaterinstallaties, alle sanitaire voorzieningen, de gasinstallatie, de brandblusinstallaties (haspels en hydranten op het waterleidingnet), de luchtbehandelings-installaties en de verwarmings- en koelinstallaties op basis van bodemopslag, in combinatie met een tweetal elektrische warmtepompen.
  • De specifieke zwembadinstallaties ten behoeve van het therapie bad in het bewegingsgebouw, op basis van geautomatiseerde waterbehandelingsinstallatie en een volledig geautomatiseerde registratie.
  • De terreininfrastructuur voor gas en tapwater ten behoeve van alle gebouwen, inclusief de terreininfrastructuur voor warmte en koude vanaf een tweetal energiecentrales, op basis van warmte- en koude-opslaginstallatie, in combinatie met een tweetal warmtepompen.

Galjema is gedurende het gehele ontwerptraject betrokken geweest. Vanaf de initiatieffase is in overleg met de opdrachtgever en de architecten het concept-PvE ontwikkeld naar definitief. Ten behoeve van het duurzame energie-concept, is in deze fase in samenwerking met Installect Advies een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Op basis van het definitieve Programma van Eisen is vervolgens het ontwerp, via een VO-fase, uitgewerkt tot een DO+ met bijbehorende tekeningen. Deze documenten zijn vervolgens gebruikt ten behoeve van een aanbesteding met voorselectie. De DO+-tekeningen zijn door de geselecteerde installateur uitgewerkt tot bestekstekeningen, waarbij door Galjema op basis van deze tekeningen de besteksomschrijvingen zijn opgesteld.

Gedurende alle fasen is er samen met de opdrachtgever en de architecten gezocht naar een optimale inpassing van de installaties in de bouwkundige ontwerpen. Hierbij zijn met name in de uitvoeringsfase nog diverse aanvullende wensen van de opdrachtgever verwerkt in het plan.

Tijdens de uitvoering zijn de werktekeningen en de uitvoeringswerkzaamheden van de installateurs door Galjema intensief begeleid. In de aanloop naar de oplevering zijn alle installaties, samen met de installateur, getest en in bedrijf gesteld.

Ook in de nazorgfase is het gedrag van de installaties, samen met de installateur, beoordeeld en geanalyseerd. Dit heeft uiteindelijk gerealiseerd in een minimaal aantal klachten aan het eind van de garantietermijn.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten