Naar overzicht

Kolleksjesintrum Fryslân te Leeuwarden

M1-Kolleksjesintrum Fryslan_3031EW01
IMG_4897
IMG_4873
IMG_5077
IMG_5147
IMG_5049
Kolleksjesintrum_linkedin.v2
Vorige Volgende
Markt
Musea
Opdrachtgever
Stichting Kolleksjesintrum Fryslân
Architect
LEVS Architecten te Amsterdam
Opdracht
VO/DO, bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding
Bouwomvang
Nieuwbouw 2.640 m² BVO ten behoeve van een depot voor vijf Friese musea
Datum adviesopdracht
Augustus 2014
Oplevering van het werk
December 2015

Omschrijving van het project

Het Kolleksjesintrum Fryslân is een zeer duurzaam nieuw depot van 2.640 m2 ten behoeve van de collecties van vijf Friese musea. De opslag van kunst gaat normaliter gepaard met hoge energie-en exploitatiekosten. Bij deze opgave is door toepassing van kennis uit diverse invalshoeken een radicaal andere oplossing gerealiseerd die de TCO extreem omlaag heeft gebracht. In plaats van een energie-verslindend depot is een energieleverend depot gerealiseerd.

Dit depot is voorzien van een innovatief klimaatconcept, waarbij met beperkte technische installaties toch een geleidelijk verlopend binnenklimaat wordt gecreëerd, met een minimale ruimtetemperatuur in de winter (10°C) en een maximale relatieve vochtigheid in de zomer (16°C en 60% RV). Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van het natuurlijke accumulatievermogen van de aarde. De basis is een gebouw met een volledig luchtdichte schil met een buitengewoon hoge Rc-waarde van 10 m²K/W en een juist niet geïsoleerde betonnen vloer. Hierdoor wordt het klimaat in het depot hoofdzakelijk geregeld door de bodemtemperatuur. Door tevens minimaal te ventileren met een minimale verwarming kan de temperatuur tussen de 10 en 16°C worden gehouden (ideaal voor kunstopslag). Ook blijft hierdoor, in combinatie met de natuurlijke buffering van bouwmaterialen en inventaris, de RV vanzelf binnen de gewenste bandbreedte, dus zonder dat veel bevochtiging of ontvochtiging nodig is.

De depots worden geklimatiseerd door middel van een luchtbehandelingskastje met 100% recirculatielucht. De kantoorachtige ruimten worden geventileerd en geklimatiseerd door een luchtbehandelingskast, die is voorzien van warmteterugwinning, verwarming en koeling. Voor de koeling en verwarming van het gebouw wordt gebruik gemaakt van omkeerbare lucht-gekoelde warmtepompen. Door toepassing van LED-verlichting, automatische daglichtafhankelijke lichtregelingen en aanwezigheids-schakelingen wordt het elektraverbruik voor verlichting zoveel mogelijk gereduceerd.

In het gebouw is geen gas-installatie aanwezig. Alle klimaatinstallaties worden aangedreven door elektriciteit. Het elektraverbruik voor het depot is met circa 26 KWh vergelijkbaar met het verbruik van een grote eengezinswoning. Het dak is vol gelegd met 500 PV-zonnepanelen die meer opleveren dan het gebouw gebruikt.

Daarnaast is bij de ontwikkeling van het gebouw- en installatieconcept tevens gekeken naar het minimaliseren van de overige exploitatiekosten.

Resultaat is een energieleverend gebouw, waarin het Friese erfgoed tegen minimale kosten en met maximale duurzaamheid veilig wordt bewaard.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Door een expertteam bestaande uit LEVS partners, Galjema, LBPISIGHT en Crown Fine Art is in eerst instantie een PvE voor het nieuwe depot ontwikkeld. De opdracht daarbij was om te komen tot een PvE dat een duurzaam gebouw met een zo laag mogelijke TCO mogelijk zou maken. Essentieel in het PvE was het voorgestelde klimaatconcept, waarbij men de gangbare eisen en uitgangspunten los moest laten.

Er was ruim voldoende wetenschappelijke onderbouwing voorhanden waaruit bleek dat het loslaten verantwoord en zelfs verstandig was. Desondanks was dat niet makkelijk voor de betrokken musea. Als expertteam zijn we erin geslaagd het vertrouwen te winnen, wat vervolgens uitmondde in een opdracht voor ontwerp en begeleiding van de realisatie.

Galjema heeft de complete werktuigkundige, elektrotechnische en beveiligingsinstallaties ontworpen en de uitvoering daarvan begeleid.

LBP|SIGHT heeft de onderbouwing voor het klimaatconcept geleverd en de verder bouwfysische advisering inclusief brandveiligheid en duurzaamheid behartigd alsmede de bouw begeleid.

Juist bij depots is de uitvoering van kritische betekenis voor het eindresultaat. Door onze inzet en samenwerking zijn we instaat geweest in een korte tijd een uniek gebouw te realiseren dat alle verwachtingen ten aanzien van duurzaamheid en TCO waarmaakt; tot volle tevredenheid van de opdrachtgever en gebruikers.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten