Naar overzicht

Europol internationaal kantoorgebouw te Den Haag

europol 2013 Quist en Wintermans Architecten
Europol jan 2011 Den Haag
Europol_09
Vorige Volgende
Markt
Kantoren
Opdrachtgever
Rijksgebouwendienst
Architect
Quist Wintermans Architecten
Opdracht
DO, bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding
Bouwomvang
Nieuwbouw 31.000 m²
Datum adviesopdracht
Februari 2005
Oplevering van het werk
Februari 2012
Fotograaf
Janine Schrijver

Omschrijving van het project

Bij de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van Europol in Den Haag speelde de beveiligingsinstallatie een centrale rol. Er is een state-of-the-art beveiligingssysteem gerealiseerd, met meerdere beveiligingszones, voorzien van toegangsbeheer van personen en goederen, inclusief de bijbehorende systemen voor toegangscontrole, observatie, communicatie, datacommunicatie en detectie. Hierbij zijn diverse bewakingsloges en een centrale meldkamer gerealiseerd, welke op alle niveaus zijn voorzien van de nodige beheerapparatuur. Hierbij was het van belang om een integrale visie neer te leggen voor het naadloos op elkaar laten aansluiten van deze systemen.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Galjema heeft op basis van het Voorlopig Ontwerp (VO) van de Rijksgebouwendienst zorggedragen voor een Definitief Ontwerp (DO), Bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de beveiligingsinstallaties. In het DO werden niet alleen de installaties omschreven, maar werden tevens de eisen beschreven die op beveiligingsgebied werden gesteld aan het bouwkundig ontwerp en de elektrotechnische, werktuigkundige en transportinstallaties.

Samenwerking

Bij de totstandkoming van het DO, bestek, tekeningen, aanbesteding en tot slot bij de realisatie was een nauwe samenwerking van groot belang omdat de beveiligingseisen van grote invloed zijn op de organisatie, bepalend zijn voor de bouwkundige maatregelen en eisen stellen aan de overige installaties. De communicatie vond vooral plaats in de driehoek Rijksgebouwendienst, eindgebruiker (Europol) en Galjema. Daarnaast vond zeer regelmatig overleg plaats met overige betrokken partijen. Dit gebeurde onder andere door het organiseren van meetings, workshops en bedrijfsbezoeken aan organisaties met vergelijkbare systemen. De uitvoeringsfase is door Galjema begeleid. Hierbij stuurde Galjema de hoofdaannemer en de onderaannemers van de beveiligingsinstallaties aan en controleerde dagelijks de uitgevoerde werkzaamheden. Regelmatig vonden rapportages aan de opdrachtgever plaats.

In de periode vóór oplevering zijn testen uitgevoerd op basis van door Galjema geschreven protocollen. Bij de oplevering zijn restpuntenlijsten opgesteld. Na de oplevering zijn opmerkingen van de gebruiker verwerkt in lijsten en besproken met de aannemers. De afhandeling van deze restpunten in de nazorgfase is vervolgens uitvoerig door Galjema bewaakt.

Privé: Eric Blonk

Adviseur

06-25053148

Sluiten