Naar overzicht

Huis Marseille Museum voor fotografie te Amsterdam

28102009401
2
1
Vorige Volgende
Markt
Musea, Monumenten
Opdrachtgever
Huis Marseille
Architect
Vis restauratie architecten: Ontwerp inclusief uitvoeringsbegeleiding voor de monumentale aspecten & LEVS Architecten: Aanvraag omgevingsvergunning, aanbesteding en gunning en uitvoeringsbegeleiding)
Bouwomvang
1640 m² (710 m2 uitbreiding en 930 m2 verbouw)
Datum adviesopdracht
November 2009
Oplevering van het werk
September 2013

Omschrijving van het project

Huis Marseille is sinds 1999 gevestigd in een zeventiende-eeuws grachtenpand aan de Keizersgracht 401 te Amsterdam. Huis Marseille was het eerste fotografiemuseum in Amsterdam. In 2007 is door de eigenaar van Huis Marseille het naastgelegen pand aan de Keizersgracht 399 (eveneens uit de 17e eeuw) aangekocht. Samen met het buurpand beschikt het museum hierdoor inmiddels over veertien zalen, waarin toonaangevende, moderne (nationale en internationale) fotografie wordt geëxposeerd.

Vis restauratie-architecten uit Den Haag, is na de aankoop gevraagd om een bouwkundig plan te maken voor de verbouw. Galjema is door het bestuur in 2009 benaderd ten behoeve van de advieswerkzaamheden voor de elektrotechnische, werktuigkundige en transportinstallaties voor de verbouwing. Een en ander op basis van positieve ervaringen van één van de bestuursleden met Galjema bij renovatiewerkzaamheden in andere musea.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Samen met de andere ontwerpteamleden is Galjema in eerste instantie gestart met een opstellen van een Programma van Eisen en een kostenraming. In verband met de ervaringen van Galjema met de complexiteit van het handhaven van een museaal binnenklimaat in monumentale gebouwen is tijdens 1 van de eerste ontwerpteamvergaderingen reeds geadviseerd om een bouwfysisch adviseur te betrekken bij de renovatieplannen. Dit advies is gevolgd en er is hiervoor vervolgens aan LBP|Sight een opdracht verstrekt.

Op basis van het geaccordeerde Programma van Eisen is vervolgens door Galjema een ontwerp gemaakt voor met name de nieuw aan te brengen installaties in het nieuw aangekochte buurpand.

De grootste uitdaging binnen het project was het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Een en ander met name ten gevolge van de tegenstrijdige gemeentelijke belangen van de afdeling monumentenzorg en de brandweer. Toen hierdoor de doorgang van het project in gevaar dreigde te komen, is door Galjema geadviseerd om de Amsterdamse architect Jurriaan van Stigt te vragen ten behoeve van de vergunningenprocedure bij het project te betrekken.

Op basis van de positieve ervaringen met LEVS Architecten is aan LEVS vervolgens ook gevraagd om de bouwkundige contractdocumenten te vervaardigen en de aanbesteding te organiseren. Hiertoe is door LEVS een budgetopstelling gemaakt, waarna bleek dat bij eerdere opstellingen niet alle posten in beeld waren gebracht. Een en ander met een bezuiniging en een ontwerpaanpassing als gevolg.

Op basis van het bijgestelde installatie-ontwerp met bijbehorende kosten zijn uiteindelijk de opdrachten verstrekt aan de 4 installateurs voor de verschillende disciplines.

Tijdens de gehele werkvoorbereidings- en uitvoeringsperiode zijn door Galjema de vergaderingen bijgewoond, is uitgebreid afgestemd met de verschillende uitvoerende partijen en is toezicht uitgevoerd op de installatie-werkzaamheden. Omdat het project een renovatie betreft in een monumentaal gebouw zijn tijdens de uitvoering diverse verassingen naar voren gekomen. De consequenties hiervan zijn binnen het ontwerp- en uitvoeringsteam goed gecoördineerd, waarna de aanpassingen vervolgens zijn doorgevoerd.

Na oplevering is Galjema ook in de nazorg betrokken geweest om in overleg met de gebruiker en met name de werktuigkundig installateur te zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten