Naar overzicht

Hugo R. Kruytgebouw te Utrecht

L4-UvU-Het Kruytgebouw_2371-1
Markt
Laboratoria
Opdrachtgever
Universiteit van Utrecht
Architect
ASWA Architecten
Opdracht
Ontwerpen en begeleiden van de realisatie van de installaties voor laboratoria
Bouwomvang
Herindeling 48.600 m²
Datum adviesopdracht
Diverse opdrachten 2008 - 2012
Oplevering van het werk
Diverse opleveringen 2009- 2013

Omschrijving van het project

Het Kruytgebouw dateert uit begin jaren 70. Het gebouw heeft vier “wieken” die rondom een centrale kern met verkeersvoorzieningen gebouwd zijn. Het is een extreem zwaar betongebouw, o.a. om grote volumina aan aquaria te dragen. De totale oppervlakte bedraagt 48.600 m². Het gebouw is oorspronkelijk ontworpen voor de universiteit als laboratoriumgebouw voor scheikunde.

Vanwege veranderende behoefte aan ruimten en voorzieningen, verhuizen bij de Universiteit van Utrecht een aantal disciplines binnen het Kruytgebouw en vanuit andere gebouwen (zoals Went) naar nieuw geoutilleerde laboratoria in het gebouw. De laboratoria zijn hiervoor compleet gerenoveerd en opnieuw ingericht.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Galjema heeft op basis van de nieuwe indeling en het programma van eisen de benodigde installaties ontworpen, de bestekken geschreven, de aanbestedingen begeleid, de uitvoering begeleid en de opleveringen verzorgd.

De laboratoria hebben de volgende classificaties:

Laag D-laboratorium (radioactieve stoffen)
klasse-1-laboratorium (EU; micro-organismen)
ML-1-laboratorium (GGO’s)
niveau-1-laboratorium (NVVK/IAVM; toxische stoffen)
Midden

 

C-laboratorium; bewaakte zone (radioactieve stoffen)
klasse-2-laobratorium (EU; micro-organismen)
ML-2-laboratorium (GGO’s)
niveau-2-laboratorium (NVVK/IAVM; toxische stoffen)
Hoog B-laboratorium; gecontroleerde zone (radioactieve stoffen)
klasse-3laboratorium (EU- micro-organismen)
ML-3-laboratorium (GGO’s)
niveau-3-laboratorium (NVVK/IAVM; toxische stoffen)

 

De ontwerp- en advieswerkzaamheden betroffen een variatie aan installaties, zoals:

  • Indeling van de servicestroken (water, gassen, elektra);
  • Voorzieningen voor het opstellen van klimaatkamers;
  • Voorzieningen in donkere kamers;
  • Positioneren van benodigde aansluitingen voor te gebruiken gassen;
  • Nieuwe indelingen van de schachten;
  • Koeling en ventilatie;
  • Aansluitingen voor de nieuwe opstelling van de zuurkasten;
  • Aansluitingen voor wasbakken, wastafels en werkplekken aan laboratoriumtafels (afvoeren, warm en koud water, veelal ook demiwater).

Tijdens de verbouwingen moest het gebouw in gebruik blijven. Hiervoor zijn de verbouwingen in fases uitgevoerd, deze fases waren zodanig op elkaar afgestemd dat er zo min mogelijk verstoringen waren in de delen die in gebruik bleven. Gezien de installatieopzet is gekozen om per verdiepingshelft de verbouwingen uit te voeren, waardoor bestaande laboratoria in bedrijf konden blijven.
De centrale installaties waren in redelijk goede staat en van voldoende capaciteit waardoor deze met de nodige regeltechnisch aanpassingen hergebruikt konden worden. Op verdiepings- en ruimteniveau waren grote aanpassingen nodig. Nieuwe laboratoria zijn gerealiseerd en andere zijn aangepast aan de nieuwe eisen en wensen.
De brandmeld- en ontruimingsinstallatie is aangepast aan de nieuwe eisen van het bouwbesluit.

Tijdens de uitvoering zijn de werkzaamheden van de installateurs gecoördineerd en gecontroleerd. Aan het einde van elk deelproject zijn de nieuwe laboratoria aan de gebruikers opgeleverd.

Ignacio Castaño Rosario

Directeur

06-51298869

Sluiten