Naar overzicht

Hoog Catharijne te Utrecht, Paviljoen

IMG_0108 - bijgesneden
IMG_0109
Foto 06-04-2020 10 56 47
Voorzetgebouw Hoog Catharijne Utrecht 3
Vorige Volgende
Markt
Retail, Openbare gebouwen
Opdrachtgever
Klépierre Vastgoed Ontwikkeling BV
Architect
Moederscheim Moonen Architecten
Bouwomvang
Ca. 3.600 m2
Datum adviesopdracht
Juli 2014
Oplevering van het werk
Oktober 2019

Omschrijving van het project

Het Paviljoen bestaat uit 3 niveaus, waarbij het 3e niveau een open karakter heeft. De bestemming is Retail/horeca. Het betreft hier nieuwbouw wat deels over het spoorgebied wordt aangebracht. De oppervlakte exclusief de beneden maaiveld liggende niveaus is ca. 3.600 m2.

Het paviljoen krijgt een schitterende uitstraling en is ontworpen met de huidige filosofie en het beleid van Klépierre.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Klépierre heeft Galjema, in samenwerking met zusterbedrijf Veccins3D, uitgenodigd om haar bij te staan in het technisch advies, het ontwerp te leveren van alle E-, W- en S-installaties, de benodigde berekeningen uit te voeren, data aan te leveren voor de werkzaamheden van de andere adviseurs en het ontwikkelen en het aanleveren van het BIM model als een van de aspectmodellen van het gebouw. Daarbij worden de uitgangspunten en de eisen gehanteerd van het BIM protocol , zoals die door Klépierre zijn opgesteld.

Klépierre heeft verzocht om daarbij het Retail gedeelte te scheiden van het kantoren gedeelte.

Klépierre wil met haar BIM model beschikken over de informatie op welke wijze het ontwerp tot stand komt, transparantie in opzet en hoeveelheden, procesbeheersing en data voor gebouwbeheer voor in de exploitatiefase.

Tot LOD300

Hierin heeft Galjema met Veccins3D het advies traject opgezet en doorlopen volgens de BIM methodiek. Een en ander conform de LOD (level of detail) fasen.

Vanaf de start heeft Galjema het advies traject tot LOD300 bestek volbracht en een BIM model opgeleverd met de aanbestedingsstukken volgens het commissioningprincipe. Hierdoor heeft er een duidelijke maar ook overzichtelijke aanbesteding plaatsgevonden waarbij voor alle inschrijvende partijen de zelfde informatie beschikbaar was en er weinig afwijkingen hebben gezeten in de aangeleverde stukken door de aannemers.

Het plan van aanpak van de werkzaamheden was:

  • Vaststellen Programma van Eisen c.q. Programma van Prestaties. Deze werkzaamheden zijn door Klépierre aangeleverd.
  • Het testen van het uitwisselen van de modellen met de bouwkundige modelleur volgens het BIM protocol van Klépierre vs 1.0.
  • Het op een slimme manier opdelen van de bouwdelen , met behoud van de berekening van de installaties, zodat de modellen voor iedereen bewerkbaar en redelijk gemakkelijk in te laden zijn.
  • Het koppelen van de prestaties en functionaliteiten aan het BIM model. Hiermee worden de benodigde luchthoeveelheden bepaald. Evenals transmissie- en warmteverliezen.
  • Het maken van diverse energiesimulaties. Hiermee worden de optimale bouwfysische waarden van het gebouw bepaald. Deze waarden worden door ons gekoppeld aan het model.
  • In deze fase zullen de principeschema’s worden gerealiseerd.
  • Met de uitkomsten kunnen de posities worden bepaald van de grote componenten en de hoofdstructuur. In deze fase wordt gekeken of de hoofdstructuur past, welke sparingen in de hoofdconstructies dit met zich meebrengt en inzicht geeft aan de constructeur waar de knelpunten zitten. Het resultaat van deze exercitie is het vaststellen van de grote ( of minder grote) risicovolle sparingen.

Marcel Luijs

Projectleider/ Senior ontwerper W

079-2065080

Sluiten