Naar overzicht

Hoofdkantoor Stage Entertainment te Amsterdam

Stage entertainment (4)
Stage entertainment (2)
Stage (19)
BOELELAAN_15.vergroot
BOELELAAN_13.vergroot
BOELELAAN_10.vergroot
BOELELAAN_03. vergroot
BOELELAAN_14.vergroot
Stage entertainment (1)
Vorige Volgende
Markt
Kantoren
Opdrachtgever
Soriva Vastgoed BV / Stage Entertainment BV
Architect
AMA Architecten
Opdracht
PvE, VO, DO, bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de installaties van het gebouw
Bouwomvang
Renovatie en herinrichting 6.500 m2 BVO
Datum adviesopdracht
Juni 2012
Oplevering van het werk
December 2013

Omschrijving van het project

Ten behoeve van Stage Entertainment is de voormalige vestiging van Sotheby’s aan de De Boelelaan 30 aan de Zuidas van Amsterdam gerenoveerd en aangepast. Op 1 februari 2013 zijn de aannemingsovereenkomsten met Beheer Brouwershoff getekend en eind 2013 is het gebouw in gebruik genomen.

Het bestaande gebouw onderging zowel vanbinnen als van buiten een metamorfose. Hierbij is het voorheen gesloten gebouw getransformeerd tot een modern kantoorgebouw met veel natuurlijke lichtinval door verschillende vides en binnentuinen. Tevens is het gebouw met een verdieping verhoogd en zijn alle gevels rondom vernieuwd en opgewaardeerd. Aan de straatzijde is een beeldbepalende natuursteen gevel geplaatst. Het gebouw, opgebouwd uit duurzame materialen, is verder voorzien van de moderne en duurzame voorzieningen zoals groene daken, verhoogde isolatie, warmte-/koudeopslag (WKO) en daglichtvoorzieningen.

Naast kantoren huisvest het gebouw op de begane grond ook repetitie- en auditiezalen. Stage Entertainment integreert haar verschillende vestigingen in en rond Amsterdam in één gebouw. Hierdoor is een unieke interactie ontstaan tussen de kantoor- en theateractiviteiten. Door de beschikbare verdiepingshoogte op de begane grond leent het bestaande gebouw zich bij uitstek voor deze combinatie. Hiervoor waren wel enkele constructieve huzarenstukjes noodzakelijk om voldoende vrij vloeroppervlak te creëren.

Het gebouw van ca. 6.500 m2 BVO is gerealiseerd in bouwteamverband, waarbij vanaf de start van het ontwerp intensief is samengewerkt door de huurder, de gebruikers, de gebouweigenaar en de ontwerpende en uitvoerende partijen. De invloed van de gebruikers is hierbij groot geweest door uitvoerig overleg over de speciale eisen ten aanzien van de herinrichting met productieruimten en de verschillende kantoorfuncties.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Bij de start van het project is, geïnitieerd door Galjema, samen met Stage Entertainment en Aronsohn Management, een Technisch Programma van Eisen (TPvE) opgesteld. Daarbij heeft Galjema een belangrijke bijdrage geleverd aan de communicatie tussen deze partijen zodat een helder document met duidelijke uitgangspunten beschikbaar is gekomen.

Op basis van het TPvE is door integrale samenwerking met de architect, constructeur en bouwfysicus, een Voorlopig Ontwerp (VO) voor de elektrotechnische, werktuigkundige, beveiligings- en transportinstallaties uitgewerkt waarbij de vertaling van het TPvE naar het VO door Galjema ook met de gebruikers is afgestemd.

Na het akkoord op het VO met de bijbehorende ramingen zijn, op basis van een voorbereidingsopdracht aan de uitvoerende partijen op basis van een bouwteamconstructie, de voorlopig ontwerpen verder uitgewerkt tot contractstukken.

Vanwege de specifieke eisen die door de toekomstige gebruiker zijn gesteld aan met name de productieruimten op de begane grond, zijn de gebruikersvoorzieningen tijdens het ontwerptraject opgenomen in het bestek met de daarbij behorende tekeningen.

Tijdens de uitvoeringsfase was Galjema verantwoordelijk voor de coördinatie van het tekenwerk en de controle op de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Duurzaam ontwerp

Duurzaamheid vormde een belangrijk uitgangspunt bij dit project.

Bouwkundig heeft dit geleid tot het verbeteren van de isolatie van de buitenschil en het realiseren van groendaken op dakvlakken in het zicht op de 3e verdieping. In het kader van energiebesparing zijn alle luchtbehandelingssystemen voorzien van hoog rendement warmteterugwinning (>90%) en zijn de luchtinstallatie voor de theaterzaal, de oefenruimten en de vergaderruimten voorzien van luchthoeveelheidsregelingen op basis van CO2. De luchttoevoer voor de theaterzaal vindt hierbij deels plaats vanuit de tribune. Verder is voor de verlichting van nagenoeg alle ruimten gebruik gemaakt van armaturen met LED-lichtbronnen. Voor de opwekking van koude en warmte is een WKO-installatie gerealiseerd in combinatie met een warmtepomp en een stadsverwarmingsaansluiting voor de pieklast en als back-up-voorziening.

 

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten