Naar overzicht

Het Stadhuis van Amsterdam

IMG_7914
IMG_5145
IMG_6110
IMG_5136
IMG_6118
IMG_5133
IMG_7789
IMG_7790 bijgesneden
IMG_7746
IMG_7788
IMG_5131
Vorige Volgende
Markt
Openbare gebouwen
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam Projectmanagementbureau
Architect
De Twee Snoeken
Opdracht
VO, DO, Bestek, aanbesteding en controle uitvoering
Bouwomvang
Renovatie 40.000 m² BVO
Datum adviesopdracht
Januari 2015
Oplevering van het werk
april 2018

Omschrijving van het project

Het Stadhuis van Amsterdam vormt een onderdeel van de “Stopera”. Dit omvat het “Stadhuis” en “Nationale Opera & Ballet”.

Het complex is in 1986 opgeleverd en werd ontworpen door de architecten Cees Dam en Wilhelm Holzbauer. Voor de combinatie van de functies Stadhuis en Muziektheater wilde de overheid wel budget beschikbaar stellen.

De kantoorhuisvesting is nu verouderd en de installaties zijn economisch en technisch afgeschreven.

Met de modernisering wil de gemeente het flexwerken mogelijk maken. Ook de organisatie van de gemeentelijke diensten wordt aangepast met kleinere organisatorische eenheden. Hierdoor is het mogelijk om meer solitaire vestigingen af te stoten.
Voor de politiek zal een meer gecentraliseerde plek in het gebouw worden gerealiseerd. Op de begane grond zullen commerciële ruimten worden voorzien.

De kantoorruimten worden ingedeeld op basis van het flexwerken concept en de installaties worden daarop aangepast. Toiletten en trappenhuizen worden gerenoveerd, de werktuigkundige installaties worden vervangen evenals de brandmeldinstallatie en vluchtwegaanduiding van Stadhuis en NO&B.
Voor de vergaderingen wordt een gecentraliseerd vergadercentrum aangebracht en voor het minder formele samenkomen van publiek en ambtenaren worden Plaza’s gerealiseerd.

De bestuursvleugel wordt aangepast aan de eisen van de huidige tijd ten aanzien van communicatie, beveiliging e.d.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Op basis van een visiedocument, presentatie en kosten heeft Galjema B.V. van de Gemeente Amsterdam opdracht gekregen voor het ontwerp van de elektrotechnische installaties ten behoeve van het te renoveren stadhuis inclusief het vervangen van de brandmeldinstallatie in het gehele complex.
Uitgangspunt was het Programma van Eisen (PvE) van de gemeente aan de hand waarvan Galjema het VO, DO en Bestek heeft verwaardigd. Daarbij zijn steeds de aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van het PvE besproken en zijn kostenramingen in de verschillende fasen opgesteld.

In het ontwerp is rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten, flexibiliteit en optimale communicatievoorzieningen alsmede renovatie van de bestaande installaties.

Presentatie van de ontwerpresultaten heeft in de VO- en DO-fase plaatsgevonden aan het projectteam van de gemeente. In de aanbestedingsfase heeft Galjema als medebeoordelaar opgetreden, zowel ten aanzien van de offertes met kostenramingen als ten aanzien van het door de aannemers ingediende plan van aanpak en visiedocumenten.

Tijdens de uitvoering zal het gebouw in gebruik blijven. De risico’s voor de bedrijfsvoering van de gemeente zijn daarbij geïnventariseerd. In het ontwerp alsmede bij de uitvraag middels bestek en offerteaanvraag is rekening gehouden met het beperken van die risico’s.

In de voorbereidingsfase van de uitvoering zal Galjema het uitvoeringsontwerp van de aannemer toetsen aan bestek en PvE.

Tijdens de uitvoering wordt het werk door Galjema gecontroleerd op kwaliteit en is Galjema vraagbaak voor opdrachtgever en de verschillende aannemers.

Oscar Gerritsen

Projectleider

079-2065080

Sluiten