Naar overzicht

Haags Historisch Museum Den Haag

HHM Gevel04a
HHM4
HHM1
HHM2
Vorige Volgende
Markt
Musea, Monumenten
Periode
Q1 2024
Soort project
Renovatie en nieuwbouw
Opdrachtgever
DP6 Architectenstudio
Referentie
Dick de Gunst
Architect
DP6 Architectenstudio
Bouwomvang
2.300 m2 bestaande uit:
Renovatie 1.600m2
Nieuwbouw 700 m2
Installaties
Elektrotechnische-, werktuigkundige-, beveiligings-
en transportinstallaties
Opdracht
Opstellen Technisch Programma van Eisen, SO, VO, DO, TO, Prijs&Contractvorming, UO,
UB en Nazorg
Datum adviesopdracht
Start oktober 2021
Oplevering van het werk
DO gereed april 2022
TO gereed januari 2024
Foto's afkomstig van
DP6 Architectenstudio

Omschrijving van het project

Het Haags Historisch Museum is gevestigd in een zeventiende-eeuws monument, dat door de eeuwen heen talloze verschillende functies heeft gekend. In 1986 is hier, na grootschalige restauratie en verbouwing, het historisch museum van de stad Den Haag gevestigd.

In 2005 is het museum gerenoveerd, waarbij de focus lag op gevelherstel en modernisering van de klimaatinstallaties. Inmiddels is het museum opnieuw aan renovatie toe. Uitgangspunt hierbij is om het museum in de breedte te laten voldoen aan de laatste inzichten op het gebied van museale beleving, klimaat, beveiliging en duurzaamheid. Een en ander met als doel om ook in de toekomst relevant te blijven als Haags stadsmuseum.

Het project omvat de restauratie en renovatie van het monumentale hoofdgebouw van het museum, nieuwbouw voor een tweetal museale ruimten en een ontvangstruimte op de huidige binnenplaats, grootschalige vernieuwbouw van de voormalige 19e-eeuwse loods, waarbij alleen de kopgevels behouden blijven, en een beperkte verbouwing van de dienstwoning in het voormalige 17e-eeuwse schiethuis.

Voor de opwekking van warmte en koude wordt in de aangepaste situatie gebruik gemaakt van een lucht/water-warmtepomp. Deze opwekking wordt hiermee gasloos. Deze lucht/water-warmtepomp, maar ook de centrale luchtbehandelingskast, met hoogwaardige warmteterugwinning, zijn geïntegreerd in het bouwkundige plannen. De vochtconditionering van de museale ruimten vindt plaats met behulp van de centrale ventilatielucht. De hoeveelheid ventilatielucht wordt hierbij ingebracht op basis van of vochtconditie, dan wel op basis van CO2-concentratie. Het regelen van de ruimtetemperatuur in de museale ruimte vindt vervolgens plaats door middel van ventilatorconvectoren.

De bestaande elektrotechnische, data- en beveiligingsinstallaties in de gebouwen wordt nagenoeg compleet vervangen. Voor de opwekking van elektrische energie op eigen terrein wordt op het dak van de vervangende nieuwbouw voor de 19e-eeuwse loods PV-panelen aangebracht. Voor de verlichting wordt voor alle armaturen uitgegaan van de toepassing LED-lichtbronnen.

De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en ook de museale beveiligingsinstallatie worden compleet vervangen. Ten behoeve van de beveiligingsinstallatie wordt een security management systeem aangebracht. Alle overige installaties worden gekoppeld op een webbased installatie beheersysteem.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Direct na opdracht is door het integrale ontwerpteam gestart met het opstellen van een Programma van Eisen. Hierin zijn de ambities van het ontwerpteam vastgelegd op basis een realistische inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw. Een en ander om de verwachting reeds aan de voorkant te managen.

Aansluitend aan de opstelling van het TPvE is vervolgens, samen met de overige ontwerpteamleden, een integraal ontwerp gemaakt, voor zowel de renovatie als de nieuwbouw. Ten behoeve van de restauratie van het monument zijn in samenspraak met DP6 Architectuurstudio oplossingen bedacht, waarbij de installatietechnische infrastructuur is weggewerkt in de bouwkundige constructie, zodat deze niet direct zichtbaar zijn.

Fokko Mienstra

Adviseur

079-2065080

Sluiten