Naar overzicht

Gezondheidscentrum te Krimpen aan den IJssel

gzc_krimpen_01
gzc_krimpen_04
gzc_krimpen_09
gzc_krimpen_08
gzc_krimpen_25
gzc_krimpen_18
gzc_krimpen_28
gzc_krimpen_13
gzc_krimpen_33
gzc_krimpen_39
gzc_krimpen_37
Vorige Volgende
Markt
Zorginstellingen
Opdrachtgever
Stichting Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel
Architect
Bonnemayer Architecten B.V. te Uden
Opdracht
VO, DO, bestek en uitvoerings begeleiding
Bouwomvang
Nieuwbouw 6000 m² BVO
Datum adviesopdracht
April 2009
Oplevering van het werk
Februari 2012

Omschrijving van het project

De nieuwbouw betreft een multifunctioneel gezondheidsgebouw voor de Stichting Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel. Het gebouw omvat de huisvesting ten behoeve van huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, psychologische hulpverlening, kinderopvang en verstrekking van hulpmiddelen. Tevens zijnn in het centrum een apotheek en een polikliniek van het IJsselland ziekenhuis gehuisvest.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Galjema heeft het ontwerp verzorgd van alle technische installaties in het bouwwerk. De volgende installaties zijn gerealiseerd:

  • De werktuigkundige installaties, waaronder de vuilwater- en hemelwaterafvoer-installaties, de koud- en warmtapwaterinstallaties, de gasinstallatie, de brandblus-installaties (haspels en droge blusleidingen), de luchtbehandelingsinstallaties en de verwarmings- en koelinstallaties op basis van bodemopslag.
  • De elektrotechnische installaties, waaronder naast de verlichting- en krachtstroom-installaties ook de inbraakbeveiliging, de brandmeld- en ontruimingsalarm-installatie, het data- en telefonienetwerk (koper en glas), de Photo-Voltaïsche installatie (“zonnepanelen”), de toegangscontrole-installatie, de centrale antenne-installatie en het patiënteninformatie-/ entertainmentsysteem. De verlichting is in samenwerking met de binnenhuisarchitect ontworpen, waarbij gebruik gemaakt is van LED-verlichting.

Galjema is gedurende het gehele ontwerptraject betrokken geweest. Vanaf de initiatieffase is in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, gebruikers en de architect een Programma van Eisen ontwikkeld, waarbij duurzaamheid en energiezuinigheid vanaf het allereerste moment een speerpunt is geweest.

Op basis van het goedgekeurde Programma van Eisen is vervolgens het ontwerp, via een VO-fase en DO-fase, uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende tekeningen. Gedurende alle fasen is er samen met de opdrachtgever en de architect gezocht naar een optimale inpassing van de installaties in het bouwkundige ontwerp. Hierbij zijn zowel in het ontwerptraject als tijdens de uitvoering nog diverse wijzigingen en aanvullende wensen van de opdrachtgever verwerkt in het plan.

Tijdens de uitvoering zijn het ontwikkelen van de werktekeningen en de uitvoeringswerkzaamheden van de installateurs door Galjema nadrukkelijk begeleid. Daarnaast heeft Galjema in de aanloop naar de oplevering een leidende rol gehad bij het testen en in bedrijf stellen van de diverse installaties. In het bestek hebben wij een meerjaren-onderhoudsaanbieding opgenomen voor de eerste 5 jaar na oplevering. Bij het beoordelen van de aanbiedingen en het begeleiden van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden speelt Galjema een controlerende rol.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten