Naar overzicht

F.C. Teylingereind te Sassenheim

A07105.00 - Teylingereind
A07105.00 - Teylingereind
A07105.00 - Teylingereind
A07105.00 - Teylingereind
A07105.00 - Teylingereind
A07105.00 - Teylingereind
A07105.00 - Teylingereind
A07105.00 - Teylingereind
A07105.00 - Teylingereind
A07105.00 - Teylingereind
Vorige Volgende
Markt
Justitiële inrichtingen
Opdrachtgever
Forensich Centrum Teylingereind
Architect
EGM Architecten
Opdracht
VO, DO, Bestek en Uitvoeringsbegeleiding
Bouwomvang
Uitbreiding 14.500 m² BVO met cellen en facilitaire ruimten
Datum adviesopdracht
Juli 2007
Oplevering van het werk
December 2011

Omschrijving van het project

Ten behoeve van de bestaande justitiële inrichting F.C. Teylingereind is een uitbreiding gerealiseerd van 144 cellen. De cellen bevinden zich in het “hoefijzer” van het nieuwe complex. In de “balk” bevinden zich de kantoorvertrekken, vaklokalen, sporthal en overige nevenruimten.

Werkzaamheden Galjema B.V.

De werkzaamheden van Galjema BV Technisch Adviesbureau hebben betrekking gehad op het ontwerp van de complete technische installaties in het bouwwerk. De volgende installaties zijn gerealiseerd:
– De werktuigkundige installaties, waaronder de vuilwater- en hemelwaterafvoer-installaties, de koud- en warmtapwaterinstallaties, de gasinstallatie, de brandblus-installaties (haspels en droge blusleidingen), de luchtbehandelingsinstallaties en de verwarmings- en koelinstallaties op basis van bodemopslag.

Galjema is gedurende het gehele ontwerptraject betrokken geweest. Vanaf de initiatieffase is in overleg met de opdrachtgever, gebruikers en de architect een voorlopig ontwerp ontwikkeld, waarbij duurzaamheid en energiezuinigheid vanaf het allereerste moment een speerpuntenzijn geweest.

De volgende duurzaamheidsmaatregelen zijn verwerkt in het gebouw:

  • De warmte- en koudevoorziening geschiedt middels een Warmte-Koude Opslagsysteem (WKO)
  • Laag temperatuurverwarming
  • Hoog temperatuurkoeling
  • Warmteterugwinning op de luchtbehandelingsinstallatie
  • Onderhoudsarme uitvoering van de installaties
  • Zodanige indeling van de technische ruimten dat de installaties goed zijn te onderhouden

Op basis van het goedgekeurde voorlopig ontwerp is vervolgens het ontwerp, via een definitief ontwerp uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende tekeningen. Gedurende alle fasen is er samen met de opdrachtgever en de architect gezocht naar een optimale inpassing van de installaties in het bouwkundige ontwerp. Hierbij zijn zowel in het ontwerptraject als tijdens de uitvoering nog diverse wijzigingen en aanvullende wensen van de opdrachtgever verwerkt in het plan.

Tijdens de uitvoering zijn de werktekeningen en de uitvoeringswerkzaamheden van de installateurs door Galjema nadrukkelijk begeleid. Daarnaast heeft Galjema in de aanloop naar de oplevering een leidende rol gehad bij het testen en in bedrijf stellen van de diverse, hiervoor aangegeven, installaties.

Fokko Mienstra

Adviseur

079-2065080

Sluiten