Naar overzicht

Detentieplatforms te Zaandam

A04138.00 - Detentieboot - ontwikkeling
A04138.00 - Detentieboot - ontwikkeling
A04138.00 - Detentieboot - ontwikkeling
A04138.00 - Detentieboot - ontwikkeling
A04138.00 - Detentieboot - ontwikkeling
A04138.00 - Detentieboot - ontwikkeling
A04138.00 - Detentieboot - ontwikkeling
Vorige Volgende
Markt
Justitiële inrichtingen
Opdrachtgever
Rijksgebouwendienst directie Projecten
Architect
EGM Architecten te Dordrecht
Opdracht
Opstellen van een VO en in bouwteam uitwerken van het ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en nazorg
Bouwomvang
Nieuwbouw 15.178 m² BVO van twee detentieplatforms op pontons van beton
Datum adviesopdracht
Augustus 2004
Oplevering van het werk
Maart 2008

Omschrijving van het project

Het project betrof de nieuwbouw van een tweetal detentie-inrichtingen met een gezamenlijk vloeroppervlak van 15.178 m2 BVO, welke zijn gerealiseerd op pontons van beton. Per ponton is een centraalpost aanwezig. Aansluitend op beide pontons is een terrein ingericht met een remise, luchtkooien, een kantoor, een portiersloge en centrale technische voorzieningen ten behoeve van gas, water, elektra en de sprinklerinstallatie.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Ten behoeve van de bouw zijn door Galjema de volgende advieswerkzaamheden uitgevoerd voor de sanitaire, klimaat en sprinkler installaties:

  • Het vaststellen van de ontwerpuitgangspunten;
  • Het vervaardigen van een prestatie-omschrijving met bijbehorende tekeningen;
  • Het assisteren bij de aanbesteding, het begeleiden van de nadere uitwerking van het ontwerp door de installateur tot werktekeningen;
  • Het begeleiden van de werkzaamheden in de uitvoering tot en met oplevering, inclusief het nazorgtraject.

De realisatie van het project heeft plaatsgevonden op basis van een zogenaamde bouwteamovereenkomst met één verantwoordelijk hoofdaannemer. Zowel in de ontwerpfase, de werkvoorbereidingsfase als de uitvoeringsfase is Galjema nauw betrokken geweest bij de inpassingen van de technische installaties in het gehele ontwerp. In de ontwerpfase heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met de opdrachtgever, de gebruiker, de architect en de collega-adviseurs. In de uitvoering was er naast overleg met de hiervoor genoemde partijen tevens nauw overleg met de bouwkundig aannemer en de installateurs.

Na de oplevering van beide platforms zijn er door de Rijksgebouwendienst, naar aanleiding van de eerste conclusies van een brand op Schiphol, nadere eisen gesteld aan de brandveiligheid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het achteraf aanbrengen van een gecertificeerde sprinklerinstallatie met een bovengrondse reinwatertank op de kade. Ten behoeve van alle hiervoor noodzakelijke werkzaamheden, inclusief de hiertoe benodigde bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische aanpassingen, zijn door Galjema de uitgangspunten vastgesteld, is de nadere uitwerking door de aannemers begeleid en is de directievoering verzorgd. Met name de bouwkundige consequenties van het achteraf aanbrengen van de sprinklerinstallatie waren zeer ingrijpend.

Fokko Mienstra

Adviseur

079-2065080

Sluiten