Naar overzicht

Collectiecentrum Amsterdam Museum te Amsterdam

1
Markt
Musea
Opdrachtgever
Amsterdam Museum (voorheen Amsterdams Historisch museum)
Architect
Quist Wintermans Architecten
Opdracht
PvE, VO, DO, bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding
Bouwomvang
6.000 m²
Datum adviesopdracht
September 2005
Oplevering van het werk
April 2011

Omschrijving van het project

Het Amsterdam Museum (AM) beheert de historische verzameling van de Gemeente Amsterdam. Deze omvat meer dan 70.000 voorwerpen van diverse aard. Ongeveer 10% daarvan wordt door het AM tentoongesteld in het AM, Museum Willet-Holthuysen en op diverse locaties in de stad. Ook is een flink aantal objecten uitgeleend aan andere musea binnen en buiten Nederland. De overige voorwerpen zullen in de loop van 2011 voor het eerst sinds eeuwen weer op een en dezelfde plek bijeen worden gebracht. Naast deze collectie zal ook de verzameling archeologische bodemvondsten van de Gemeente Amsterdam in het nieuwe Collectiecentrum worden ondergebracht.

Het Collectiecentrum is een ontwerp van Wim Quist en is gebouwd in Amsterdam noord. In het gebouw zijn negen depots gehuisvest. Daarnaast zijn er een aantal werkruimtes. Het totale oppervlak bedraagt iets meer dan 6000 vierkante meter, waarvan iets meer dan 3636 vierkante meter depot betreft.

Ieder depot wordt geklimatiseerd door een aparte luchtbehandelingkast. In het gebouw zullen kasten, stellingen en rekken worden geplaatst waarin alle voorwerpen zo kunnen worden opgeborgen dat ze stabiel liggen of hangen. Naast al die opbergruimte komt er ook een aantal werkplekken waar gewerkt kan worden aan bijvoorbeeld het verpakken, conserveren of fotograferen van voorwerpen.

In november 2010 werd het gebouw bouwkundig opgeleverd. April 2011 zijn de installaties opgeleverd.
Het gebouw voldoet aan strenge eisen ten aanzien van klimaatbeheersing en veiligheid.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Galjema B.V. Technisch Adviesbureau heeft in samenwerking met de gebruiker het PvE opgesteld en zorg gedragen voor het ontwerp van alle genoemde installaties. Tijdens de realisatie heeft Galjema de begeleiding van de bouw van de installaties begeleid. Veel aandacht is besteed aan de klimaat installaties en de beveiliging. Tijdens de inhuizing ondersteunt Galjema de gebruikers bij het opstarten van de installaties.

Duurzaamheidaspecten die zijn verwerkt in het gebouw zijn:
– De warmte- en koudevoorziening geschiedt middels een Warmte-Koude opslagsysteem.
– Laag temperatuurverwarming.
– Energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie.
– Warmteterugwinning.
– Onderhoudsarme uitvoering van de installaties.
– Zodanige indeling van de technische ruimten dat de installaties goed zijn te onderhouden.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten