Naar overzicht

Brandweerkazerne te Pijnacker Nootdorp

Brandweerkazerne PN
Brandweerkazerne PN-3
Brandweerkazerne PN-1
Vorige Volgende
Markt
Openbare gebouwen
Opdrachtgever
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Architect
Van Tilburg Ibelings von Behr Architecten
Opdracht
PvE, VO, DO, bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding
Bouwomvang
Nieuwbouw 1.950 m²
Datum adviesopdracht
Mei 2005
Oplevering van het werk
September 2008

Omschrijving van het project

De brandweerkazerne voor de Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een moderne, functionele uitstraling met een knipoog naar de kassen in het Westland.

De verblijfsgebieden van de kazerne zijn voorzien van een convectieplafond met geïntegreerde ventilatie, verwarming en koeling.
De stallingsruimte is voorzien van mechanische ventilatie.

Voor afvoer van de uitlaatgassen van de voertuigen is een afzuigsysteem in de vloer van de stallingsruimte opgenomen met een aansluitmogelijkheid per voertuig.
Voor diverse ruimten zoals keuken, werkplaats, ademlucht werkplaats, kleedruimte e.d. zijn installaties aangebracht, aangepast aan het specifieke gebruik van die ruimten.

Regeling van de installaties vindt plaats op basis van digitale regeltechniek. Daarnaast zijn diverse overige installaties aanwezig, zoals: koud- en warmtapwater-, sanitaire-, perslucht-, aardgas- en vuilwaterafvoerinstallatie.

De energievoorziening van het preferente installatiedeel wordt bij uitval van de netspanning gevoed door een noodstroomaggregaat.
Voor de verlichting van de verblijfsgebieden zijn energiezuinige armaturen toegepast. Op diverse plaatsen wordt de verlichting geschakeld op basis van aanwezigheidsdetectie.

Op een aantal beeldschermen in de kazerne krijgt men informatie bij een uitrukalarm.

De overheaddeuren van de stalling kunnen vanuit de wagens, draadloos geopend worden, waarbij tevens signaallichten voor her waarschuwen van het verkeer op de hoofdweg gaan branden. Daarnaast zijn installaties aanwezig voor communicatie, beveiliging en veiligheid.

Werkzaamheden Galjema B.V.

De advieswerkzaamheden van Galjema B.V. zijn gestart met het opstellen van een technisch Programma van Eisen op basis van de eisen en wensen van de gebruikers.
Het ontwerp heeft gefaseerd plaatsgevonden middels het opstellen van een VO, DO en bestek met bijbehorende tekeningen. Na goedkeuring van de ontwerpfase heeft Galjema assistentie verleend bij de aanbesteding en is de uitvoering van de installaties begeleid, inclusief inspectie van het werk, oplevering en nazorg.

Robert Buijtendijk

Projectleider

079-2065080

Sluiten