Naar overzicht

Beagle Zernike te Leiden

Galapagos exterior
Beagle Zernike
Beagle Zernike
Beagle Zernike
Galapagos Lab
Galapagos lab exterior
Vorige Volgende
Markt
Laboratoria
Opdrachtgever
VOF The Beagle (J.P. van Eesteren samen met PCS DC)
Architect
WK Architecten
Opdracht
Programma van Eisen, definitief ontwerp, technisch ontwerp, controle uitvoeringsgereed ontwerp van de installateurs en kwaliteitscontrole in de uitvoering
Bouwomvang
Circa 5.000 m2 BVO, verzamelgebouw voor biotechnologisch onderzoek
Datum adviesopdracht
Juli 2014
Oplevering van het werk
September 2015
Foto's van Fotograaf
Jonathan Andrew

Omschrijving van het project

Beagle Zernike wordt in basis ontwikkeld als een bedrijfsverzamelgebouw, dat specifiek wordt ingericht voor biotechnologisch-onderzoek. Het gebouw bestaat uit een begane grond met algemene ruimten, 3 verdiepingen ten behoeve van laboratoriumfuncties en een technische laag, waarop naast een techniekruimte ook nog een aantal algemene en kantoorachtige functies zijn gehuisvest.

Het installatie-concept van het gebouw is zodanig opgezet, dat de 3 verdiepingen volledig kunnen worden ingericht als ML2-laboratoria. Voor het klimaatconcept wordt gebruik gemaakt van een principe op basis van VAV (variabel luchtvolume), waarbij de temperatuur per ruimte wordt geregeld door middel van naverwarming per ruimte. Als ruimten op deze verdiepingen worden ingericht als kantoor, dan is dat binnen het ventilatietechnische concept ook mogelijk. Bij de maatvoering van de schachten in de kernen is er echter wel rekening gehouden met de realisatie van specifieke ruimten (cleanrooms en ML3-laboratoria) voor de huurders. Op basis van de contracten met de huurders zijn de voorzieningen voor dergelijke ruimten ook geïntegreerd in het ontwerp.

Daarnaast is het ontwerp van alle installaties zodanig opgezet, dat het gebouw per verdieping verhuurd kan worden. De installaties kunnen per verdieping worden vrijgegeven en energetisch worden bemeterd. Ook is het toegangscontrolesysteem opgezet op basis van gebruik per verdieping.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Op basis van globale uitgangspunten van de opdrachtgever is door Galjema het Programma van Eisen voor de technische installaties opgesteld. Dit Programma van Eisen is vervolgens uitgewerkt tot definitief ontwerp. Dit DO is gebruikt ten behoeve van de installateursselectie.

Na de fase DO is het ontwerp verder in bouwteam uitgewerkt, waarbij het tekenwerk is verzorgd door de installateur en de besteksomschrijvingen door Galjema zijn opgesteld.

Na de afronding van het bestek en tekeningen heeft Galjema een controlerende rol, zowel op de werkvoorbereidingsdocumenten als op de kwaliteit van de uitvoering.

Fokko Mienstra

Adviseur

06-53192038

Sluiten