Naar overzicht

Bank Nederlandse Gemeenten

1
2
Vorige Volgende
Markt
Revisiebeheer
Opdrachtgever
Bank Nederlandse Gemeenten
Opdracht
Revisiebeheer
Bouwomvang
12.500 m2 BVO
Datum adviesopdracht
2014 tot heden (doorlopend)
Oplevering van het werk
Doorlopend

Omschrijving van het project

In Den Haag is gevestigd de Bank Nederlandse Gemeente oftewel BNG Bank.
De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
De klanten van BNG zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Voor de BNG bank heeft Galjema een advies geschreven voor het tekeningbeheer in de breedste zin van het woord. Er is geadviseerd omtrent het opzetten van een operationeel beheersysteem waarbij we in eerste instantie duidelijk hebben geïnventariseerd wat de wensen waren omtrent beschikbaarheid en autorisaties.

Aan de hand hiervan is een beheersysteem geïmplementeerd waarbij ook heel duidelijk is gekeken naar het veiligheidsconcept. Het is natuurlijk van groot belang dat de tekeningen niet zomaar op straat zouden komen te liggen.

Hierna heeft Galjema voor BNG bank een tekening procedure opgesteld en alle aanwezige tekeningen zowel digitaal als op papier geïnventariseerd. Aan de hand van deze inventarisatie zijn lijsten gemaakt en is alles in een beheersysteem verwerkt. Alle tekeningen zijn zichtbaar gemaakt middels PDF op een beschikbaar gestelde omgeving.

Na de realisatie van het geheel is Galjema gestart met het Operationeel Beheer van alle tekeningen en zorgt voor de in- en uitgave van de tekeningen naar andere partijen en waarborgt de status van alle tekeningen.

Robert Buijtendijk

Directeur / adviseur

079-2065080

Sluiten