Naar overzicht

Allard Pierson Museum Amsterdam

1693_Allard_Pierson_20180529_new render
De Ned Bank_Hoofdentree_va1924
HG_0.02_hoofdentree_001
interior render3
Vorige Volgende
Markt
Musea, Monumenten
Opdrachtgever
Universiteit van Amsterdam-Hogeschool van Amsterdam
Architect
Atelier PRO te Den Haag
Opdracht
VO, DO, bestek en aanbestedingsgereed
Bouwomvang
Renovatie 500 m²
Nieuwbouw 160 m²
Datum adviesopdracht
Mei 2017
Oplevering van het werk
Mei 2018
Foto's en impressies afkomstig van
Atelier PRO te Den Haag

Omschrijving van het project

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het Allard Pierson Museum, in het kinderdagverblijf (deze bevindt zich in een deel op de begane grond) en in het naastgelegen gebouw Bijzonder Collecties.

De locatie van het Allard Pierson Museum is gevestigd in een historisch gebouw aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. Bij de realisatie van installatietechnische voorzieningen in het gebouw is rekening gehouden met het historische karakter van het gebouw.

In het Allard Pierson museum waren de te renoveren locatie(s) het bouwgebied, terwijl de omliggende ruimten in bedrijf én toegankelijk bleven voor medewerkers en bezoekers. Naast deze renovatie werden er werkzaamheden verricht in de overige ruimten van het Allard Pierson Museum en in het naastgelegen gebouw Bijzondere collecties. Deze ruimten bleven ook tijdens de werkzaamheden in gebruik en toegankelijk voor medewerkers en bezoekers. Hierbij werd ook rekening gehouden  et de stilte locaties in deze gebouwen.

Het project kenmerkt zich door verschillende deelprojecten.

  • De inbreiding van de nieuwe ruimten, zijnde een nieuwbouw van 3 verdiepingen, die aan de turfmarktzijde tussen de gebouwen gebouwd wordt;
  • De aanpassingen in een bestaand deel ten behoeve van een interactieve afdeling;
  • Het vervangen van de universele bekabelingsinstallatie;
  • Het vervangen van de brandmeldinstallatie in het Allard Pierson Museum en Bijzonder Collecties.

Werkzaamheden Galjema B.V.

De werkzaamheden van Galjema bestonden uit het ontwerpen van de elektrotechnische en werktuigkundige installaties voor het nieuwe deel en de te renoveren ruimten. De nieuwe installaties sluiten naadloos aan op de bestaande te handhaven installaties, tevens zijn in het ontwerp de vervanging van installaties meegenomen. Hierbij is vanzelfsprekend rekening gehouden met de wensen van de Universiteit en de gebruikers. Het ontwerp van de installaties is in een aantal presentaties toegelicht waarbij uitvoerig is ingegaan op het hoe en waarom van bepaalde keuzen.

Alles is gedaan om binnen de budgetten een duurzaam en esthetisch verantwoord ontwerp te creëren. Het laatste door de architect te adviseren over de mogelijkheden en randvoorwaarden van de installatietechnische oplossingen en mee te denken over bouwkundige aanpassingen. Communicatie met de andere leden van het ontwerpteam is op bijzonder prettige wijze verlopen wat heeft geresulteerd in een tevreden opdrachtgever.

Voor de uitbreiding van het gebouw is rekening gehouden met de toekomstige eisen vanuit wet en regelgeving. Bv. voor de opstelling van de watergekoelde omkeerbare warmtepompinstallatie, hiervoor hebben wij een bijzondere oplossing gevonden. In overleg met de architect, de bouwfysisch adviseur en de constructeur is een plek gevonden in een oude liftmachinekamer, de eis van de gemeente Amsterdam is om geen dak vervuiling te hebben. Deze is zowel vanaf straatzijden als vanuit de lucht aan het zicht onttrokken.

Restauratie van monumenten vergt een zeer nauwe samenwerking met de architect om de historische waarde van de gebouwen te behouden. Doelstelling van de verbouwingen is enerzijds om de museum- en bijbehorende functies (zoals kantoor en restaurant) goed te huisvesten en anderzijds om de monumentale waarde van de gebouwen in stand te houden. Hiervoor wordt het binnenklimaat aangepast aan de huidige normen met het doel de kunstwerken zo goed mogelijk te kunnen exposeren.

Oscar Gerritsen

Projectleider

079-2065080

Sluiten