Naar overzicht

Hoog Catharijne te Utrecht, Radbound Centraal

DSCF4189b
DSCF4106b
Vorige Volgende
Markt
Retail, Openbare gebouwen
Opdrachtgever
Klépierre Vastgoed Ontwikkeling BV
Architect
Beeldend architect: STIR Architecture Amsterdam. Uitvoerend architect: OZ Architects Amsterdam.
Bouwomvang
Ca. 15.000 m2
Datum adviesopdracht
April 2013
Oplevering van het werk
Juni 2015

Omschrijving van het project

Het Retail gedeelte van Hoog Catharijne omvat het Radboud centrum, hoofdzakelijk waar H&M gevestigd is. Het totaal bestaat uit ca. 15.000 m2, waarvan ca.  11.500 m2 winkeloppervlak. De overige vierkante meters betreffen de onderliggende verdiepingen 00 en 0T.  Op de lagen 00 en 0T is een klein deel, waar de fietsenstalling was gepositioneerd, getransformeerd naar parkeergarage en verder zijn de magazijnen en de techniek ruimte aangepakt.

Het Retail gedeelte is in fasen gerealiseerd zodat er zo min mogelijk overlast was voor de winkeliers en het winkelende publiek.

Het Radboudcentrum is onlosmakelijk verbonden met het Voorzetgebouw. De passages lopen door tot dit gedeelte en vormen qua installaties één systeem. De uitgangspunten van het voorzetgebouw golden ook voor dit gedeelte. Het kreeg een schitterende uitstraling en is bouwkundig ontworpen met de filosofie en het beleid van Klépierre. Deze uitstraling wilde men zowel voor de kantoren als voor het Retail gedeelte realiseren.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Klépierre had Galjema uitgenodigd om haar bij te staan in het technisch advies, het ontwerp te leveren van alle E, W en S installaties, de benodigde berekeningen uit te voeren, data aan te leveren voor de werkzaamheden van de andere adviseurs en het ontwikkelen en het aanleveren van het BIM model als een van de aspectmodellen van het gebouw. Daarbij worden de uitgangspunten en de eisen gehanteerd van het BIM protocol , zoals die door Klepierre was opgesteld.

Klépierre had verzocht om daarbij het Retail gedeelte te scheiden van het kantoren gedeelte.

Klepierre wil met haar BIM model beschikken over de data op welke wijze het ontwerp tot stand komt, transparantie in opzet en hoeveelheden, procesbeheersing en data voor gebouwbeheer voor in de exploitatiefase.

LOD300
Hierin heeft Galjema het advies traject opgezet en doorlopen volgens de BIM methodiek. Dit proces is conform de LOD (level of detail) fasen doorlopen.
Vanaf de start heeft Galjema het advies traject tot LOD300 bestek volbracht en een BIM model opgeleverd met de aanbestedingsstukken volgens het commissioningprincipe.
Hierdoor heeft er een duidelijke maar ook overzichtelijke aanbesteding plaatsgevonden waarbij voor alle inschrijvende partijen de zelfde informatie beschikbaar was en er weinig afwijkingen hebben gezeten in de aangeleverde stukken door de aannemers.

LOD400
In de uitvoeringsfase heeft Galjema gezorgd voor de werktekeningen van de aannemer en heeft Galjema de projectbegeleiding gedaan en ondersteuning van het bouwmanagement.
Bij de update van het LOD300 model naar de werktekeningen niveau LOD400 heeft Galjema de ontbrekende zaken op detail niveau LOD300 in het model LOD400 toegevoegd.

LOD500
Na oplevering van het bouwdeel heeft Galjema het LOD500 as-built model gemaakt. Om het BIM model geschikt te maken voor de exploitatie fase.

Marcel Luijs

Projectleider/ Senior ontwerper W

079-2065080

Sluiten