Naar overzicht

Antoni van leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam

3
1 - web 1 en 3
Vorige Volgende
Markt
Revisiebeheer
Opdrachtgever
NKI-AvL Gebouwbeheer
Opdracht
Realiseren en uitvoeren van revisiebeheer
Bouwomvang
Gehele complex
Datum adviesopdracht
Doorlopend
Oplevering van het werk
Doorlopend

Omschrijving van het project

Het Antoni van Leeuwenhoek is een vooraanstaand onderzoeksinstituut en sterk groeiend gespecialiseerd ziekenhuis op het gebied van kanker en kankerzorg. De afdeling Gebouwbeheer maakt deel uit van het Facilitair Bedrijf van het cluster Servicediensten. Gebouwbeheer is verantwoordelijk voor de continuïteit en veiligheid van vastgoed, terreinen en gebouw gebonden installaties en zorgt derhalve voor het beheer en de (projectmatige) uitvoering van onderhoud. Daarbij behoren ook aanpassingen aan de centrale installaties ten gevolge van de groei van het ziekenhuis. Voor regulier, preventief en correctief onderhoud wordt gebruik gemaakt van externe leveranciers. Gebouwbeheer werkt nauw samen met het Bouwbureau op het gebied van nieuwbouwprojecten, zowel in de ontwerp- als realisatiefase.

Werkzaamheden Galjema B.V.

Om goed onderhoud uit te kunnen voeren en projecten te starten is het noodzakelijk om goede tekeningen te hebben.
Het Antoni van Leeuwenhoek heeft aan Galjema gevraagd hiervoor een systeem in te richten en te zorgen dat de kwaliteit van de huidige tekeningen naar een hoger niveau gebracht kon worden. Hierna zal Galjema het beheer oppakken.
Galjema verricht hiervoor divers tekenwerk conform het door Galjema opgezet CAD handboek en plaatst de tekeningen in een bepaalde structuur op het netwerk van AVL.

Tevens zorgt Galjema voor een viewer waarmee alle medewerkers alle tekeningen kunnen bezichtigen. Galjema beheert hiermee ook de in- en uitgifte van de tekeningen.

Robert Buijtendijk

Projectleider

06-24595668

Sluiten