Realisatie versus uitgangspunten

Verificatie en validatie

In opdracht van aannemers/installateurs voeren wij verificatie van het ontwerp uit waarbij controle plaatsvindt ten opzichte van het PvE van de opdrachtgever. Dit is vooral van toepassing bij UAV-GC-contracten waarbij de aannemer/installateur verantwoordelijk is voor het ontwerp van de installaties. Daarbij moet aan de opdrachtgever worden aangetoond dat aan de uitgangspunten van het PvE wordt voldaan.

Voor opdrachtgevers voeren wij validaties uit waarbij wordt beoordeeld of de verificatie van de aannemer/installateur aan de gestelde eisen voldoet.

Sluiten